ข้อมูลตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังหมี ประมาณ 25 ปีมาแล้ว มีหมู่บ้านเกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมาก และเป็นเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้าย ประชากรส่วนใหญ่จะมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัด ต่อมาวันที่ 2 กันยายน 2523 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแต่งตั้งเป็นตำบลวังหมี โดยแยกมาจากตำลตะขบ อำเภอปักธงชัย และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ตำบลวังหมีได้รับอนุมัติให้ขึ้นต่ออำเภอวังน้ำเขียว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังหมี หมู่ 2 บ้านท่าวังไทร หมู่ 3 บ้านคลองใบพัด หมู่ 4 บ้านยุบอีปูน หมู่ 5 บ้านคลองสะท้อน หมู่ 6 บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ 7 บ้านบุเนิน หมู่ 8 บ้านท่าน้ำซับ หมู่ 9 บ้านโคกสันติสุข หมู่ 10 บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ 11 บ้านยุบพัฒนา หมู่ 12 บ้านสันกำแพง หมู่ 13 บ้านหนองไม้แดง หมู่ 14 บ้านอุบลพัฒนา หมู่ 15 บ้านพยุงมิตร หมู่ 16 บ้านคลองปลากั้ง หมู่ 17 บ้านบุกระทิง หมู่ 18 บ้านคลองนกแก้ว

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาลาดชัน สลับกับพื้นที่เนินเขา มีความสูง 400 - 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว และ ต.ตะขบ, ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โป่งตาลอง, วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,584 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่
1. จากอำเภอวังน้ำเขียว โดยถนนลาดยางสายศาลเจ้าพ่อ - หนองคุ้ม - ปากช่อง ระยะทาง 27 กม.
2. จากอำเภอปากช่อง โดยถนนลาดยางสายปากช่อง - หนองคุ้ม - ศาลเจ้าพ่อ ระยะทาง 55 กม.

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทย

สถานที่

1. อบต.วังหมี
2. น้ำตกขุนโจร
3. น้ำตกแก่งยาว
4. อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง
5. ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 และ หมู่ 12 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

โรงแรม
1 ครัวริมเขื่อน 91 หมู่ 10 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร : 08 1966 4687, 08 1265 4993 จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 1,200 - 4,000 บาท
2 บ้านริมน้ำ รีสอร์ท 148 หมู่ 10 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร : 08 1823 2496, 0 2391 6681 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 1,200 - 2,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านละออง หมู่ 1 บ้านวังหมี ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อาหารตามสั่ง (ไทย)
2 ร้านอิ่มสุข ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 อาหารตามสั่ง (ไทย, ยุโรป)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สมุนไพรพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้าน เป็นไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้เถา ไม้ลงหัวหญ้าต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา