ข้อมูลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอิสาณ แต่เดิมเป็นตำบลที่อยู่รอบเมืองบุรีรัมย์ โดยมีละลมเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตถือเป็นเขตตำบลในเมือง ส่วนพื้นที่ที่อยู่รอบนอกถือเป็นเขตของตำบลอิสาณ ในเขตตัวเมืองมีวัด1แห่ง คือ วัดกลาง ปัจจุบัน คือ วัดพระอารามหลวง อีกวัดหนึ่งอยู่ทางทิศอิสาณของตัวเมืองและอยู่นอกฝั่งละลม คือ วัดอิสาณ เพื่อให้เป็นศิริมงคล บรรพบุรุษจึงพร้อมใจกันใช้ชื่อตำบลเป็นชื่อวัด
ปัจจุบันวัดอิสาณได้ขึ้นกับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และตำบลอิสาณได้ถูกแบ่งออกเป็นตำบลชุมเห็ดอีกตำบลหนึ่ง โดยใช้ทางรถไฟเป็นเส้นแบ่งเขตและอยู่ภายใต้การปกครองของนายอำนาจ เพชรเลิศ กำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างแห้งแล้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ทำสวน สำหรับกลุ่มสตรีรวมกลุ่มทำรองเท้าจากผ้าและหนัง

สาธารณูปโภค

ตำบลอิสาณ ได้รับการสนับสนุนในด้านไฟฟ้าร้อยละ95.72, การประปาร้อยละ45.02, โทรศัพท์สาธารณะร้อยละ44.44, โรงเรียนร้อยละ16.66, หอกระจายข่าวร้อยละ77.77, ที่อ่านหนังสือพิมพ์ร้อยละ22.22

การเดินทาง

ตำบลอิสาณสามารถติดต่อหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงและติดต่อกันได้สะดวกทางรถยนต์ หมู่บ้านต่างๆของตำบลอิสาณตั้งเรีองรายอยู่รอบๆเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์

รองเท้าสตรีและผู้หญิง- สาโท, เครื่องประดับหินสี

สถานที่

1)อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบลและชุมชนใกล้เคียง มีรูปปั้นช้างทรงของร.1 ใกล้เคียงกันจะมีศาลาทราไทร มีปลูกดอกไม้และไม้ประดับ นับเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
2 อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
3 อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

โรงแรม
1 ชมทุ่งรีสอร์ท บ้านไทยเริญ หมู่ที่4 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคา 350 บาทขึ้นไป
2 ริมธารรีสอร์ท บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน 20 ห้อง ราคา 350 บาทขึ้นไป
3 เทพนคร บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.(044)611211,613400-2 มีจำนวน 30 ห้อง ราคา 400 บาทขึ้นไป
4 ไม้สนรีสอร์ท บ้านหัวลิง หมู่ที่10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.(044)624265 มีจำนวน 30 ห้อง ราคา 350 บาทขึ้นไป

ร้านอาหาร
1 ก๋วยเตี๋ยวเป็ด บ้านโคกวัด หมู่ที่1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัม ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
2 ขันเงิน บ้านโคกวัด หมู่ที่1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัม อาหารตามสั่ง มีดนตรีและนักร้อง
3 คนบ้านนอก บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุร อาหารตามสั่ง
4 คนเมืองแปะ บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุร อาหารตามสั่ง มีดนตรีและนักร้อง
5 ดวงกมล บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวั อาหารตามสั่ง มีดนตรีและนักร้อง
6 นพเก้า(สวนอาหาร) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่4 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีร อาหารตามสั่ง มีดนตรีและนักร้อง
7 บัวแก้ว บ้านโคกวัด หมู่ที่1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัม อาหารตามสั่ง มีดนตรีและนักร้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกลืมอิ่ม
2 กระถางปูนปั้น กระถางปูนปั้น
3 ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมพื้นเรียบ
4 รองเท้าสตรีและเด็ก รองเท้าแตะสตรี, รองเท้าหุ้มส้นสตรีและเด็กแบบต่างๆ
5 สาโท สาโท 10 ดีกรี ปริมาณสุทธิ์ 640 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6 เครื่องประดับหินสี เครื่องประดับหินสี
7 โมบายหลอดพสาสติก โมบายหลอดพสาสติก

สินค้าโอทอป ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง บุรีรัมย์