ข้อมูลตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคูเมืองเดิมขึ้นกับอำเภอเมือง เมื่อ พ.ศ. 2512 อำเภอคูเมือง ได้แยกออกจากอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลคูเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากจังหวัด 34 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลาดชันเล็กน้อย สภาพอากาศโดยทั่วไปแห้งแล้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพระคู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองแผก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภค ครบ

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินสายบุรีรัมย์ - พุทไธสง อำเภอคูเมือง ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 34 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม,ปลอกคอสุนัข

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
2. สถานีอนามัย 1 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
4. วัด 8 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลอกคอสุนัข ปลอกคอสุนัข
2 ผ้าไหมทอมือ ผลิตจากเส้นไหมพื้นบ้านที่ผลิตเอง เนื้อหนา คงทน สีสดสวย อ่อนนุ่มไม่ระคายผิว
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง บุรีรัมย์