ข้อมูลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนอะราง เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลชุมแสงและตำบลหนองกี่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 มาขึ้นอยู่กับอำเภอหนองกี่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งกระเต็น และ ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งจังหัน และ ต.ดงอีจานใหญ่ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไทรโยง อ.นางรอง จบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ และต.หูทำนบ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพรอง ทำสวนผัก ปลุกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลดอนอะรางมีทางติดต่อกับอำเภอ 2 เส้นทาง คือ
1. หนองกี่-ดอนอะราง เป็นทางลาดยางสายหนองกี่-เสิงสาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีรถสองแถวรับจ้างให้บริหารตลอดวัน
2. หนองกี่-โคกสะอาด ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง3 กิโลเมตร ลาดยาง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้าและกระเป๋าจากเศษผ้า

สถานที่

1. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร,เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15
2. หนองน้ำหนองเต็งรัง เป็นหนองน้ำที่กักเก็บเพื่อทำระบบประปาของหมู่บ้าน
3. ป่าสาธารณะ บ้านหนองอ้อยช้าง หมู่ที่ 8 เป็นแหล่งทำเลเลี้ยงสัตว์ของตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขื่อนห้วยยาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนของกรมชลประทาน อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 15 บ้านสามเหลี่ยม ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ร้านอาหาร
1 ร้าน 191 หมู่ที่ 15 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็นร้านขายอาหารอีสาน ประเภท ลาบ ก้อย น้ำตก
2 ร้านอาหารตามสั่ง หมู่ที่ 10 บ้านโนนพยอม เป็นร้านขายอาหารตามสั่ง ประเภทข้าวผัดกะเพรา ข้างผัดต่าง ๆ ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า ฯลฯ
3 ร้านอ๊าต เนื้อย่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าสามัคคี ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุ ขายเนื่อย่างเกาหลี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พรมเช็ดเท้าและกระเป๋าจากเศษผ้า พรมเช็ดเท้า และกระเป๋าจากเศษผ้า หลากหลายรูปแบบ

สินค้าโอทอป ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์