ข้อมูลตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสว่างแยกมาจากตำบลเย้ยปราสาทเมื่อปี 2528 มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลโคกสว่างมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำจักราชไหลผ่านตอนกลางตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อทชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 630 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโคกสว่างใช้ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม แยกที่บ้านหนองมัน ตามเส้นทางหนองมัน-โคกสว่าง เป็นถนนลาดยางตลอดสายระยะทาง 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ลายตามความนิยมของท้องถิ่น
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
3 เปลญวน เปลญวน
4 เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์