ข้อมูลตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแสลงโทน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอประโคนชัย ประชากรอยู่กันเป็นกลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองคู่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสเหรียม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์ - ประโคนชัย

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1) คูเมืองโบราณแสลงโทน
2) โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
3) ที่ทำการ อบต.แสลงโทน
4) โรงเรียนบ้านแสลงโทน
5) วัดบ้านแสลงโทน
6) โรงเรียนบ้านหนองบอน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พรมเช็ดเท้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเศษผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์