ข้อมูลตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบัวโคกเดิมขึ้นอยู่กับตำบลแสลงพัน และแยกเป็นตำบลหนองบัวโคกปี พ.ศ.2528 จัดตั้งครั้งแรกมี 9 หมู่บ้าน โดยมีนายดาว นวบสาย เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย 1 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง ดินร่วนปนทราย มีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน 3 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค ครบถ้วน

การเดินทาง

ถนนทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-อุบลราชธานี ทางรถยนต์ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 20 กิโลเมตร รถประจำทางบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ และบุรีรัมย์-นครราชสีมา (สายใหม่)

ผลิตภัณฑ์

ข้าวขาวหอมมะลิ

สถานที่

1. อบต.หนองบัวโคก
2. วัดบ้านหนองบัวโคก
3. วัดบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
4. วัดบ้านห้วยศาลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุง 2 กก., 3 กก., 5 กก. และ 10 กก.
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
3 แชมพู ครีมนวดผม น้ำยาล้างจาน แชมพู ครีมนวดผม น้ำยาล้างจาน
4 ไส้กรอกอีสานศรีแก้ว ไส้กรอกอีสานศรีแก้ว

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์