ข้อมูลตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระแก้ว มีตำนานเล่าว่า มีพรานป่าคนหนึ่ง เดินทางมาล่าสัตว์ แล้วยิงกวางบาดเจ็บและวิ่งตามแต่ไปพบสระน้ำแก่งหนึ่ง แลเห็นสิ่งประหลาด ปรากฎกลางสระมีรูปคล้ายหงส์ จนเรียกติดปากว่าหนองหงส์ หรือสระแก้ว มีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอน มีที่ราบลุ่มในบางพื้นที่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสระทองและตำบลไทยสามัคคี อำเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง รับจ้าง ปลูกผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ 303 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ 10 ครัวเรือน
มีโทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยใช้ถนน รพช. หมายเลข 3203 เป็นถนนลาดยาง สายโนนดินแดง - ศรีสง่า

ผลิตภัณฑ์

ไม้ตะเกียบ

สถานที่

1. โรงเรียน 1 แห่ง
2. วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
3. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง

ร้านอาหาร
1 น้องสาวหล่า ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อาหารตามสั่ง พร้อมคาราโอเกะ
2 ลาบเป็ด ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมนูหลักลาบเป็ด ฯลฯ พร้อมคาราโอเกะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
2 เครื่องประดับจากคริสตัล เครื่องประดับจากคริสตัล
3 ไม้ตะเกียบ ไม้ตะเกียบทำจากไม้ที่มีในท้องถิ่น รูปแบบสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ บุรีรัมย์