ข้อมูลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามแวง แยกมาจากตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เมื่อปีพ.ศ.2480 "สามแวง" เป็นชื่อตำบลที่เรียกตามลักษณะของสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลำน้ำไหลผ่านและมีพืชตระกูลหญ้าเกิดตามหนองน้ำ ซึ่งในภาษาเขมร คำว่า"เวง" ที่เพี้ยนเป็นแวงนั้น แปลว่า"ยาว" สำหรับคำว่า"สาม" เพี้ยนมาจาก"อันซาม" ซึ่งเป็นพืชตระกูลหญ้า ตำบลสามแวงมีหมู่บ้านในการปกครองทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสามแวง บ้านใหม่ บ้านใหม่ บ้านสะแกสามัคคี บ้านใหม่ บ้านโคกเจริญ บ้านใหม่ทักษิณ บ้านเพชรน้อย และบ้านโคกกระเบา ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมรในการสื่อสาร

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 43.88 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำหลากในฤดูฝน ดินปนทราย ราษฎรประกอบอาชีพทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยราขา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
ทิศตะว้นตก ติดกับ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาขีพเสริม: ทอผ้า, เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ถนนลาดยางผ่านตลอดตำบล ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

-โดยทางรถไฟ จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอห้วยราช เดินทางต่อโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประมาณ 5 กิโลเมตร ค่าโดยสาร 20 บาท
-โดยรถยนต์ จากขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตามเส้นทางบุรีรัมย์-สุรินทร์ ถึงสามแยกกระสัง ให้ตรงสู่อำเภอห้วยราช ถึงสามแยกไปสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายตรงไปสู่ตำบลสามแวง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมหางกระรอก

สถานที่

1)วัดบ้านใหม่(วัดป่าเลไลย์)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าเลย์ไล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมหางกระรอก การทอผ้าไหมโดยใช้ฟืมในการทอ 6 และ 9 ตะกรอ ซึ่งเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นบ้านเขมร

สินค้าโอทอป ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์