ข้อมูลตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง แบ่งการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นตำบลทองหลาง มี 8 หมู่บ้าน โดยมีนายบัวลา เตยไธสง เป็นกำนันคนแรก และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2533 ได้รับโอนบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 9 อีกหนึ่งหมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่เป็นดินทราย มีลำน้ำแอกไหลผ่านทางทิศตะวันตกแบ่งตำบล อำเภอ จังหวัด มีทางหลวงหมายเลข 207 ผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และรถรับจ้างเข้าสู่ตำบลทุกฤดูกาล

การเดินทาง

จากจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางไปทางทิศเหนือ โดยใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ถึงอำเภอพุพไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 64 กม. และให้เดินทางจากอำเภอพุทไธสงไปทางทิศตะวันตก ไปตามทางหลวงแผ่นดินสาย 202 (สายบ้านวัด-พุพไธสง) ผ่านบ้าน กม.ศูนย์ (ระยะทาง 18 กม.) เลี้ยวซ้ายผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ตามทางหลวงสาย 207 (ประทาย-หนองสองห้อง) ประมาณ 7 กม. ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง และสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางพหลโยธิน ถึงจังหวัดสระบุรี แล้วให้เลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงแยกบ้านวัด เลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านอำเภอโนนแดงและอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ถึง บ้านกม.ศูนย์ (ที่ตั้งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์) เลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 207 ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ไปถึงหลัก กม.ที่ 5 บ้านทองหลาง

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มเสริมเกลือไอโอดีน

สถานที่

1.วัดสระประทุม
2.พระพุทโธทัย
3.หนองขอน

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารตาลทอง หมู่ที่ 3 บ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไ ประกอบอาหารตามสั่งทุกชนิด เมนูที่ขึ้นชื่อ ปลาช่อนลุยสวน พร้อมมัคาราโอเกะร้อง ท่บรรยากาศเป็นกันเอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
2 ไข่เค็มไอโอดีน ไข่เค็ม บรรจุในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์