ข้อมูลตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกาเกาะ ได้ยกฐานะเป็นตำบลกาเกาะ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538 คำว่ากาเกาะเป็นภาษาถิ่นซึ่งแปลว่า ต้นแต้ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าและมีต้นแต้เป็นจำนวนมาก มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลกาเกาะอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเมืองลิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ลำน้ำชี อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,012 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 33 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากตัวอำเภอเมืองสุรินทร์ถึงตำบลกาเกาะด้วยเส้นทาง รพช. สายเกาะลอย - เมืองลิง ประมาณ 30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เห็ดนางฟ้า

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.
2. สถานีอนามัยตำบลการเกาะ
3. โรงเรียน 3 แห่ง
4. วัด 3 แห่ง
5. ลำน้ำชี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ลายราชวัตร ลายราชวัตร
2 สร้อยหยดน้ำฟ้า สร้อยหยดน้ำฟ้า
3 เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดที่เพาะจากขี้เลื่อยยางพารา ที่ปลอดจากสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง สุรินทร์