ข้อมูลตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแก้ว ตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 170 ปี ในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยตั้งชื่อตามชื่อหนองน้ำที่คนทั่วไปเรียกว่า “หนองแก้ว” แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันหมู่บ้านได้ขยายเพิ่มมากขึ้น จึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน โดยมีนายเหลา คำศรี เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่เป็นป่าสลับทุ่งนาน้ำฝน ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการประกอบกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตะดอบ และ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ถ่ม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
น้ำประปา 5 แห่ง
โทรศัพท์ สาธารณะ 6 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองแก้ว ใช้เส้นทาง ถนนสายศรีสะเกษ-อุบลราชธานี หลักกิโลเมตรที่ 8 เลี้ยวขวาเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองแก้ว ทางทิศตะวันตกของโรงเรียน

ผลิตภัณฑ์

เข่งปลาทู

สถานที่

1)โรงเรียน 5 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) วัด 7 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสาธารณะหนองแก้ว สวนสาธารณะหนองแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว มีร้านอาหารทรายทุ่งคาราโอเกะ ให้บริการอาหารเครื่องดื่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เข่งปลาทู เป็นเข่งปลาทูที่สานจากไม้ไผ่
2 ไส้กรอกอิสาน ไส้กรอกอิสาน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ศรีสะเกษ