ข้อมูลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เจ้าพระยากตะศิลาล่องเรือมาจากประเทศลาวตามลำน้ำมูล ตั้งบ้านเรือนตามสภาพหินกอง เพราะหมู่บ้านมีหินกองเป็นจำนวนมาก คำว่าไศล แปลว่า หิน ตั้งตำบลเมืองคง เป็นอำเภอราษีไศล เมื่อปี 2480 จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นตำบลที่ตั้งของตัวอำเภอ ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูล พื้นดินร่วนปนทราย น้ำหลากในฤดูฝน อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำมูล มีป่าละเมาะเป็นบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ปลูกพืชผักสวนครัว การปศุสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดู่, ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย
อาชีพเสริม ปลูกหอม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 600 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2086 สายอำเภอราษีไศล - บ้านด่าน
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2083 สายส้มป่อย – อำเภอราษีไศล – อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2168 สายอำเภอราษีไศล – อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเ

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสระผม-น้ำยาล้างจาน-ขนมหวานกรอบร่องอโศก

สถานที่

1.วัดเมืองคง บ้านหลุบโมก
2.เรือโบราณ วัดกลาง
3.ที่ว่าการอำเภอ
4.สถานที่ราชการของอำเภอ
5.แม่น้ำมูล
6.ชุมชน ตลาดของอำเภอ เทศบาลเมืองคง
7.ร้านอาหารเวียงคำ (ประเภทกุ้ง ตามสั่ง)
8.สะพานข้ามแม่น้ำมูล
9.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(โรงเรียนวัดเมืองคงวิทยา)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเมืองคง สถานที่ปฏิบัติธรรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานที่ศึกษาธรรมะ
2 หาดทรายมูล ในฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำในฤดูร้อน แข่งขันกีฬาชายหาด วอลเลย์บอล บุญบ้องไฟ

โรงแรม
1 ราษีรีสอร์ท บ้านร่องอโศก ต.เมืองคง อ.ราษีโศล จ.ศรีสะเกษ บ้านพักขนาดเล็กแบบธรรมชาติ

ร้านอาหาร
1 ราษีรีสอร์ท บ้านร่องอโศก ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ อาหารตามสั่ง
2 ร้านเวียงคำ บ้านโนนเวียงคำ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ กุ้งสด อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟสดคาฟีโน กาแฟสดคาฟีโน
2 ขนมหวานกรอบร่องอโศก ได้แก่ ทองม้วน กล้วยฉาบ ถั่ว ครองแครง ฯลฯ มีรสชาดอร่อย กรอบ ถูกหลักอนามัย
3 แชมพูสระผม-น้ำยาล้างจาน ทำความสะอาดได้ดี มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แกลนลอน ให้เลือกตามความต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล ศรีสะเกษ