ข้อมูลตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมือง เป็นตำบลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนี้เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่

พื้นที่

ตำบลในเมืองเป็นตำบลในเขตอำเภอเมือง จึงมีความเจริญและมีสถานที่ราชการ อาคาร ร้านค้าต่างๆเป็นจำนวนมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ขามใหญ่, ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติด ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

ทำการค้าขาย ทำราชการ

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๔ (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์

เค็มบักนัด, สินค้าจากสหกรณ์ศูนย์สินค้าชุมชน เช่น เทียนหอมฯลฯ

สถานที่

ศาลากลางจังหวัด
1.ทุ่งศรีเมือง
2.วัดทุ่งศรีเมือง
3.ศาลหลักเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ทุ่งศรีเมือง (เทียนพรรษา) เป็นทุ่งกว้างกลางเมือง เดิมเป็นที่นาของเจ้าเมือง ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง และเป็นที่จัดเทศกาลงานบุญต่างๆ ในบริเวณมีอนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก ส่วนทางทิศใต้เป็นที่ประดิษฐานศาลหลักเมือง
2 วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวง มีพระอุโบสถสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมอีสาน ได้รับอิทธิพลจากศิลปรัตนโกสินทร์ สร้างในราวสมัยต้นรัชกาลที่ 3
3 หอพระไตรปิฎก ตั้งอยู่ในบริเวณวัดทุ่งศรีเมือง
4 วัดทุ่งนาเมือง
5
6 เทียนพรรษา ในอาคารสนามบิน อุบลราชธานี
7 การตกแต่งจากขบวนแห่เทียนพรรษา ในอาคารสนามบินอุบลราชธานี
8 ภายในอาคารสนามบิน อุบลราชธานี
9 โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ 434 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี โทร. (045) 280-999 โทรสาร (045) 283-424 สำนักงานขายที่กรุงเทพฯ 24/30 ซอยนาวี 1 ถนนสุขุมวิท 106 เขตพระโขนง โทร. (02) 393-6469, (02) 748-7018 โทรสาร (02) 748-7018
10 โรงแรมลายทอง 50 ถนนพิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. (045) 264-271 โทรสาร (045) 264-270
11 โรงแรมทอแสง 251 ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. (045) 245-531-6, 241-925 โโทรสาร (045) 244-814

โรงแรม
1 ชายทุ่งริมน้ำ 296 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 1467 จำนวนที่พัก 41 ห้อง, ราคา 220 - 300 บาท
2 ดอลล่าร์ ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 2310 จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 200 - 600 บาท
3 ทอแสง ซิตี้ โฮเทล 251 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 5531-9, 0 4524 1925 โทรสาร : 0 2655-0892-4 จำนวนที่พัก 76 ห้อง, ราคา 2,000 - 4,000 บาท
4 นิวนครหลวง 68 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4525 4768-9, 0 4525 4615 โทรสาร : 0 4524 6075 จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 100 - 170 บาท
5 มาลาคำ รีสอร์ท ถ.วารินชำราบ-ศรีสะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 08 1660 7965 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 300 - 400 บาท
6 รีเจ้นท์ พาเลซ 265-271 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 5046-7 จำนวนที่พัก 120 ห้อง, ราคา 660 - 800 บาท
7 วีไอพี ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 2305 จำนวนที่พัก 51 ห้อง, ราคา 420 บาท
8 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร: 0 4525 0115- 20 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 700 - 1,200 บาท
9 อุบลบุรี รีสอร์ท 1 ถนนศรีมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 045 - 266777 แฟกซ์ : 045 - 266770 ห้องพักจำนวน 110 ห้อง ราคา : 1,900-3,700 บาท
10 อุบลโฮเต็ล 2 ถ.อุบลกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 1045-7 , 0 4525 4952-4 จำนวนที่พัก 130 ห้อง, ราคา 250 - 700 บาท
11 เนวาด้า อินน์ 436/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4531 3351-8 จำนวน 63 ห้อง, ราคา 650-1,000 บาท
12 เนวาด้า แกรนด์ 434 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4528 0999 โทรสาร : 0 4528 3424 จำนวนที่พัก 138 ห้อง, ราคา 900 - 2,500 บาท
13 เรืองรังษี แมนชั่นปาร์ค ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 4744-7, 0 4525 4294 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 600 - 1,500 บาท
14 โรงแรมกรุงทอง 152 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4525 4200 จำนวนที่พัก 130 ห้อง, ราคา 280 - 480 บาท
15 โรงแรมบดินทร์ 14 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 3000 จำนวนที่พัก 110 ห้อง, ราคา 280 - 450 บาท
16 โรงแรมปทุมรัตน์ 337 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 1501-11 จำนวนที่พัก 169 ห้อง, ราคา 1,900 - 5,000 บาท
17 โรงแรมปิคนิค 17 ถ.ชวาลาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4525 4949 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท
18 โรงแรมพีวี ทาวเวอร์ 4 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 4703-4 , 0 4524 2951-60 จำนวนที่พัก 100 ห้อง, ราคา 210 - 500 บาท
19 โรงแรมมอนทาน่า 179/1-4 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4526 1748-50 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 600 บาท
20 โรงแรมราชธานี 297 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 4388-90 โทรสาร : 0 4524 3561 จำนวน 103 ห้อง, ราคา 280-800 บาท
21 โรงแรมลายทอง 50 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร : 0 4526 4271 , 0 4526 4265-9 จำนวนที่พัก 124 ห้อง, ราคา 1,160 - 1,605 บาท
22 โรงแรมศรีกมล 26 ถ.อุบลศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 3792-3 โทรสาร : 0 4524 3792 จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 450 - 600 บาท
23 โรงแรมศรีอีสาน 1 62-66 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4525 4204 จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 150 บาท
24 โรงแรมศรีอีสาน 2 60 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 1577 , 0 4525 4544 จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 150 - 300 บาท
25 โรงแรมสุริยาตร์ 48 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 1144 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 120 - 300 บาท
26 โรงแรมโตเกียว 360 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร : 0 4524 1739 , 0 4524 1262 โทรสาร : 0 4526 3140 จำนวนที่พัก 70 ห้อง, ราคา 180 - 280 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เทียนพรรษาจำลอง
2 กาละแมแม่เล็ก กาละแมแม่เล็ก
3 กาแฟปรุงสำเร็จรูปสูตรไม่มีน้ำตาล ดอกคูน คอฟฟี่พลัส กาแฟปรุงสำเร็จรูปสูตรไม่มีน้ำตาล ดอกคูน คอฟฟี่พลัส
4 กำไลแขนแฟนซีอัญมณีหินสี กำไลแขนแฟนซีอัญมณีหินสี
5 ขนมทองม้วน ขนมทองม้วน
6 ขนมทองม้วน ขนมทองม้วน
7 ขวดน้ำประดิษฐ์ (ไก่นำโชค) ขวดน้ำประดิษฐ์ (ไก่นำโชค)
8 จี้เงินประดับพลอย จี้เงินประดับพลอย
9 ชุดผ้าฝ้าย-ผ้าไหมสำเร็จรูป ชุดผ้าฝ้าย-ผ้าไหมสำเร็จรูป
10 ชุดเครื่องประดับชุมทองเพชรซีก ชุดเครื่องประดับชุมทองเพชรซีก
11 ดอกไม้ทำจากลูกประตู่ ดอกไม้ทำจากลูกประตู่
12 ทามารีน ฮันนี่ บาร์เลยมิลล์สคลับ ทามารีน ฮันนี่ บาร์เลยมิลล์สคลับ
13 ผลิตภัณฑ์ชุดกล่องไม้จิ้มฟันและกล่องกระดาษลูกปัด ผลิตภัณฑ์ชุดกล่องไม้จิ้มฟันและกล่องกระดาษลูกปัด
14 ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
15 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
16 มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม
17 ยาสีฟันสมุนไพรไทยไชโย ยาสีฟันสมุนไพรไทยไชโย
18 ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
19 สบู่ล้างหน้ารัชชี่บิวตี้ สบู่ล้างหน้ารัชชี่บิวตี้
20 ส้มปลาตะเพียน ส้มปลาตะเพียน
21 หมากจองคุณเบลล์ (เนื้อลูกสำรอง) หมากจองคุณเบลล์ (เนื้อลูกสำรอง)
22 หมูหยอง หมูหยอง
23 หัตถกรรมจากผ้า หัตถกรรมจากผ้า
24 เค็มบักนัดแม่อารีย์ เค็มบักนัดแม่อารีย์
25 เสื้อสำเร็จรูปสตรีผ้าฝ้าย เสื้อสำเร็จรูปสตรีผ้าฝ้าย

สินค้าโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

ร้านบุปผาชาด
อุบลราชธานี
รัชชี่บิวตี้
อุบลราชธานี
กลุ่มผลิตหมูหยอง
อุบลราชธานี
ธนกฤต จิวเวลรี่
อุบลราชธานี
ร้านอารีย์เบเกอรี่
อุบลราชธานี
ต้นเทียนไหมไทย
อุบลราชธานี
ร้านใบฝ้าย
อุบลราชธานี
กาละแมแม่เล็ก
อุบลราชธานี
ห.จ.ก.ข้าวหอม
อุบลราชธานี