ข้อมูลตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลคำไหลขึ้นต่อตำบลสุวรรณวารี (อำเภอโขงเจียม) เมื่อ พ.ศ. 2467 ได้แยกเป็นตำบลคำไหลเป็นสภาตำบลเมื่อ 2522 เป็นนิติบุคล พ.ศ.2539 เป็น อบต. พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลคำไหลห่างจากตัวอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ 12 กม. ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 94 กม. มีพื้นที่ 140 ตารางกิโลเมรต หรือประมาณ 87,500 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองแสงใหม่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วารินทร์ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า 1,807 หลังคาเรือน
- มีประปา 18 หมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 ตระกาน - โขงเจียม
2. ถนน รพช. พิบูลฯ - ศรีเมืองใหม่

ผลิตภัณฑ์

แก่งจุการ

สถานที่

1. แก่งจุการ
2. อบต.คำไหล
3. วัดมี 14 แห่ง
4. สถานีอนามัย 2 แห่ง
5. โรงเรียน 8 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แก่งจุการ แก่งจุการามีทัศนียภาพสวยงาม น้ำใสไหลผ่านตลอดปี มีหาดทรายสวย รวยกุ้ง หอย ปู ปลา นานาชนิด
2 แก่งจุการ