ข้อมูลตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ราษฎรจากบ้านโคกจาน ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร อพยพมาตั้งบ้านเรืองครั้งแรก นำโดย นายพา จันทะบุตร เมื่อปี พ.ศ. 2447 จากนั้นก็มีครัวเรือนอพยพมาเพิ่มเติมจนกลายเป็น 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 1 และ 2 บ้านบูระพา หมู่ที่ 3 เนื่องจากในครั้งแรกที่ก่อตั้งพื้นที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์

พื้นที่

ตำบลดอนใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบล ของ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 42 กม. หรือประมาณ 26,250 ไร่ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นาคำ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วาริน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คำไหล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แก้งกอก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ อุสาหกรรมทอผ้า โรงงานทำน้ำแข็ง ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ร้านเหล็กดัด บ้านเช่า ทำโต๊ะม้าหินอ่อน

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า จำนวน 828 หลังคาเรือน
- ประปา จำนวน 771 หลังคาเรือน
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 ตู้

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 ตระการ – โขงเจียม ถ.ลาดยาง ระยะทาง 7 กม.
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ดอนใหญ่ – ศรีเมืองใหม่ ถ.ลาดยาง ระยะทาง 3 กม.
3. ถนน รพช. พิบูล – ศรีเมืองใหม่ ลาดยาง
4. ถนน รพช. ดอนใหญ่ – โนนม่วง ระยะทาง 5 กม. เป็นถนนลาดยาง 1.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มบรรจุชะลอม

สถานที่

1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
2. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่ – บูรพา
3. โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
4. สถานีอนามัยประจำตำบลดอนใหญ่
5. วัดแก้วรังษี หมู่ 2
6. วัดอรุณวนาราม
7. วัดสระปทุม
8. วัดแก้วมงคล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แจกันลายสามพันโบก แจกันลายสามพันโบก
2 ไข่เค็มบรรจุชะลอม ไข่เค็มบรรจุชะลอม บรรจุชะลอมละ 12 ลูก ราคาชะลอมละ 50 บาท

สินค้าโอทอป ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี