ข้อมูลตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาแวง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเขมราฐ มีพื้นที่ติดต่อกับกิ่งอำเภอนาตาล ราษฎรในตำบลส่วนมากมีอาชีพหลักคือการทำนา ตำบลนาแวงเนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ติดกับลำน้ำโขง ทำให้หมู่บ้านที่ติดชายโขงมีการติต่อกับเพื่อนบ้าน คือ ประชาชนของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้อง และมีประชาชนฝั่งลาวมาอาศัยอยู่บางส่วนทำให้มีหลากหลายวัฒนธรรมประเพณี

พื้นที่

มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวยาวประมาณ 30 กม. จึงมีเกาะแก่งหินมากมาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พะลาน, กองโพน กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน 2 ตู้
- มีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัด ใช้เส้นทาง อุบลฯ - เขมราฐ ระยะทางประมาณ 104 กม. แล้วเลี้ยวขวาไปทางเขมราฐ - โขงเจียม ระยะทางประมาณ 8 กม. และถ้าเดินทางจากตัวอำเภอ เข้าสู่ตำบลให้ใช้เส้นทาง เขมราฐ - โขงเจียม ระยะทางประมาณ 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. อบต.นาแวง
2. สถานีอนามัยตำบลนาแวง
3. วัดโขงเจียมปุราณวาส

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโขงเจียมปุราณวาส เป็นวัดที่เก่าแก่มากตั้งมานานกว่า 200 ปีมาแล้ว เป็นที่นับถือของประชาชนชาวไทยและชาวลาว ตั้งอยู่ติดกีบแม่น้ำโขง มีภูมิประเทศที่สวยงามมาก เมื่อปี พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เคยทรงประทับครั้งที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมบ้านนาแวง
2 หาดทรายสูง (1) เป็นหาดทรายที่สวยงามมาก เกิดจากการทับถมของทรายบริเวณริมโขง พอถึงช่วงหน้าแล้งคือช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม จะมีราษฎณในหมู่บ้านใกล้เคียงไปเที่ยวชมธรรมชาติจำนวนมาก และในช่วงเดือนเมษายนจะมีการแข่งขันกิจกรรมบนหาดมากมายหลายชนิด เช่น วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอล ฯลฯ
3 หาดทรายสูง (2)
4 หาดทรายสูง (3)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ มีฝีมือประณีต สวยงาม เนื้อผ้าดี สีสวยเป็นธรรมชาติ มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี