ข้อมูลตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมหมู่บ้านแห่งนี้แยกจากบ้านนาหว้า ตำบลกระเดียน โดยการนำของนายใบ ก้อนจันทร์ มาตั้งเป็นหมู่บ้านถ้ำแข้ เนื่องจากมี้ถ้ำหินดาด และมีจระเข้มาอาศัยอยู่ หมู่บ้านนี้ตั้งมานานประมาณ 68 ปี และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลถ้ำแข้ ปีพ.ศ.2523 โดยนายหนูพร สาระพันธ์ เป็นกำนันครแรก

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้และภูเขาลูกเล็ก มีลำห้วย สภาวะอากาศค่อนข้างแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สารภี อ.โพธิไทร จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กระเดียน อ.ตะการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตงโพนกุง อ.ตะการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำเครื่องจักสานไม้ไผ่

สาธารณูปโภค

- มีระบบสาธารณูปโภคคลอบคลุมพื้นที่ในตำบลจำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.ไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
2.ประปา มีระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน ไม่มีหมู่บ้าน บ๋าหอย 3.โทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง

การเดินทาง

- ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม.ถึงทับคอยสายจะมีทางแยกเลี้ยวขวาจากทิศใต้ ถ้าไปประมาณ 8 กม. ก็จะถึงที่ตั้งของตำบลถ้ำแข้ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การเดินทางใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1.วัดศีรารามประจำหมู่บ้านถ้ำแข้
2.สถานีอนามัยประจำตำบล
3.องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
4.โรงเรียนประถมและระดับมัธยมถ้ำแข้
5.ภูสองชั้น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ภูสองชั้น ระยะทางจากตำบลถ้ำแข้ ประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่หมู่9 บ้านป๋าหอย ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ยังไม่ได้รับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และบนยอดภูสองชั้น

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว เป็นภาชนะใช้บรรจุข้าวเหนียวนึ่ง เพื่อใช้ในครัวเรือนมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สินค้าโอทอป ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี