ข้อมูลตำบลแก่งโดม กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ ซึ่งแยกออกจากตำบลสว่าง มีนายทวีสิน ฟองงาม เป็นกำนันคนแรก ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ได้ชื่อว่า แก่งโดม จากประวัติทราบว่าบ้านสะพานโดม มีเกาะแก่งที่สวยงาม แต่ปัจจุบันถูกน้ำท่วมไม่เห็นเกาะแก่งอีกแล้ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตงไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงไก่ไข่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 745 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 40 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ต.แก่งโดมอยู่หากจังหวัดอุบลราชธานี 30 กิโลเมตร แต่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 29 กิโลเมตร อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอจากเส้นด้ายและด้ายเทโร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอจากเส้นฝ้ายและด้ายเทโร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียด มีลวดลายเรียบ

สินค้าโอทอป ตำบลแก่งโดม กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแก่งโดม กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

กลุ่มทอผ้า~
อุบลราชธานี