ข้อมูลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบล ตาดทอง เป็นพื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ สภาพที่ตั้งมีลักษณะเป็นเกาะหรือที่เนินสูง ปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม สภาพเป็นดินร่วนปนทราย และเป็นชุมชน กึ่งเมืองบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.น้ำคำใหญ่ , อบต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว, อบต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 669 หลังคาเรือน

การเดินทาง

- จากอุบลฯ ทางถนนแจ้งสนิท-อำนาจฯ
- จากร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุวรรณภูมิ ถ.เลี่ยงเมือง
- จากตัวเมืองยโสธร ถ.แจ้งสนิท

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้าทอลายขิด,ข้าวกล้อง

สถานที่

1) พระธาตุก่องข้าวน้อย
2) จัดหางานจังหวัดยโสธร
3) กรมประมง
4) โรงพยาบาลยโสธร
5) วัดทุ่งบ้านสะเดา ม.6 พระทองสัมฤทธิ์
6) อบต. ตาดทอง
7) วัดบ้าน กม.3 พระเจ้าองค์ตื้อ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง เป็นโบราณสถาน พระธาตุเก่าแก่ เป็นตำนานคติธรรมสอนใจมนุษย์
2 วัดทุ่งสาเดา เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์เป็นที่เคารพ สักการะของคนทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง เป็นข้าวกล้องที่ผลิตโดยใช้ฝีมือ ซึ่งไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการผลิต แต่อย่างใด ซึ่งเป็นกรรมวิธีผลิตแบบโบราณ
2 ทอผ้าลายขิดโดยสีธรรมชาติ โดยการนำด้ายมาย้อมสีเปลือกไม้แล้วนำมาทอเป็นผ้า หรือผ้าขาวม้าลายขิด
3 ไข่เค็มดินสอพองกลิ่นใบเตย ไข่เค็มดินสอพองกลิ่นใบเตย

สินค้าโอทอป ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง ยโสธร