ข้อมูลตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว ยโสธร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกระจาย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอป่าติ้ว ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกระจาย หมู่ 2 บ้านนิคม หมู่ 3 บ้านกระจาย หมู่ 4 บ้านคำเกิด หมู่ 5 บ้านหนองบาก หมู่ 6 บ้านเชียงเครือ หมู่ 7 บ้านคำเกิดใหม่ หมู่ 8 บ้านม่วงไข่ หมู่ 9 บ้านโคกพระเจ้า หมู่ 10 บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 11 บ้านโนนรัง หมู่ 12 บ้านหนองบาก หมู่ 13 บ้านกระจาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร,หัตถกรรมผ้าฝ้าย

สถานที่

1. วัดกระจายใน
2. วัดคำเกิด
3. วัดโคกพระเจ้า
4. วัดเชียงเครือ
5. วัดนิคมวนาราม
6. วัดม่วงไข่
7. วัดสุทธิมงคล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องเดี่ยว
2 ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากสมุนไพร ประกอบด้วย แชมพูและครีมนวดสมุนไพรจากมะกรูด ดอกอัญชัน สบู่เหลวน้ำผึ้ง ครีมพอกหน้ามะขาม มีให้เลือกมากมาย
3 หมอนมะเฟือง หมอนมะเฟือง
4 หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่อง
5 หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องผ้าลายปัก หมอนสามเหลี่ยม 15 ช่องผ้าลายปัก
6 หัตถกรรมผ้าฝ้าย หัตถกรรมผ้าฝ้าย
7 เบาะรองนั่ง เบาะรองนั่ง

สินค้าโอทอป ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว ยโสธร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว ยโสธร