ข้อมูลตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2494 นายพรหมมา หงษ์ทอง เป็นกำนันคนแรก ต่อมาแยกออกเป็นตำบลห้วยไร่ และตำบลศรีสำราญ ตำบลช่องสามหมอมีหมู่บ้านในปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน ชื่อช่องสามหมอมีประวัติเล่าต่อกันมา เดิมลำห้วยสามหมอซึ่งไหลผ่าน มีจระเข้มาอาศัยอยู่ และได้กัดชาวบ้าน จึงมีผู้หาหมอจระเข้มาปราบ ซึ่งต้องใช้หมอจระเข้ถึง 3 คน จึงสำเร็จ จึงใช้ชื่อช่องสามหมอตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

ตำบลช่องสามหมอเป็นตำบลขนาดเล็ก การปกครองขึ้นกับอำเภอคอนสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์มาทางทิศเหนือ ระยะทาง 12 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกมั่งงอย ต.ศรีราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ขัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 798 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบล จากอำเภอคอนสวรรค์ ถึง อบต. โดยเส้นทางสายคอนสวรรค์ - แก้งครัว ระยะทาง 14 กม.

ผลิตภัณฑ์

หม่ำ

สถานที่

1. อบต.ช่องสามหมอ
2. สถานีอนามัย
3. โรงเรียนปู่ด้วยศึกษาลัย
4. วัดป่าประชามงคล
5. วัดถำภูผา

ร้านอาหาร
1 ร้านภูกระดึง หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อาหารตามสั่ง
2 ร้านศกรลาบเป็ด หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ลาบเป็ด อาหารตามสั่ง
3 ร้านสวรรค์ลาบเ หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ลาบเป็ด อาหารตามสั่ง
4 ร้านสิทธิ์ลาบเ หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ลาบเป็ด อาหารตามสั่ง
5 ร้านแอ็ดปลาเผา หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าโทเรลายไทย ผ้าโทเรลายไทย
2 ผ้าโทเรลายไทย ผ้าโทเรลายไทย
3 อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

สินค้าโอทอป ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ชัยภูมิ