ข้อมูลตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านกุดชุมแสงได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2457 เป็นหมู่บ้านที่ 7 ของ ต.หนองบัวแดง อ.ผักปัง จ.ชัยภูมิ และ พ.ศ.2509 ได้ยกฐานะเป็น ต.กุดชุมแสง แยกออกจากตำบลหนองบัวแดงมีเขตการปกครอง 16 หมู่บ้าน ต่อมา ปี 2527 จึงได้แยกตำบลกุดชุมแสงออกเป็น 2 ตำบล ๆ ละ 8 หมู่บ้าน คือแยกเป็น ต.กุดชุมแสงและตำบลคูเมือง จนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลกุดชุมแสงมีทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงลูกคลื่นลาดดอน ทางทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออกของตำบลในระดับความสูง 230 เมตร จากระดับน้ำทะเลทำให้พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นที่ลุ่มสลับดอน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.เมือง จ.ชัยภูมิโดยมีเทือกเขาแลนคาเป็นเส้นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน
สร้างกลุ่มอาชีพเสริม
รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,351 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 14 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลกุดชุมแสงห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิโดยประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2159 เลี้ยวซ้ายที่บ้านหนองไฮใต้ เข้าสู่ทางของกรมโยธาระยะทางประมาณ 6.40 ก.ม. โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นทางลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขิต - ผ้าไหม - ผ้าซิ่นโทเร - ผ้าลายเกร็ดเต่า - ไวท์ข้าว

สถานที่

1) วัดในเขต จำนวน 8 วัด
2) โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง
3) อนามัย 1 แห่ง แยกสาขา 1 แห่ง
4) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) วัดผาเกิ้ง เป็นวัดที่มีความสวยงาม เป็นสถานที่สงบเหมาะสำหรับผู้มักหาความเป็นธรรมชาติ และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าผาสูงและมีหินยื่นออกมาเห็นเป็นเด่นชัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมและชมธรรมชาติ

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารเลิศรส ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าเกล็ดเต่า
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
4 ผ้าขิต เป็นผ้าขิดทอมือ จึงได้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
5 ผ้าซิ่นโทเร เป็นผ้าซิ่นทอด้วยกี่กระตุก ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย หลากลวดลายหลายสี
6 ผ้าไหม เป็นผ้าไหมทอมือโดยผู้ที่มีความชำนาญการทอในหมู่บ้าน จึงได้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพ ฝีมือประณีต สีสันและลวดลายโดดเด่น สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
7 ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน
8 เห็ดทอดกรอบ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า

สินค้าโอทอป ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ