ข้อมูลตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลโสกปลาดุก คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 นายสี หอมสมบัติ นายขุน ปานาสาและนายสวาท สีชัยยันต์ ได้อพยพครอบครัวมาจากบ้านเพ็ชร ตำบลหนองช้างตาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มาอยู่เป็นครอบครัวแรกและได้สำรวจพื้นสภาพพื้นที่ทั่วไป ได้ไปเจอลำห้วยขนาดเล็กแห่งหนึ่งมีลักษณะถูกนำกัดเซาะเป็นโสกกว้างมีปลาดุกชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในโสกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกว่า "โสกปลาดุก" จึงได้นำชื่อมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและยกฐานะเป็นชื่อตำบลโสกปลาดุกมาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลอนคลื่นสูง ๆ ตำ ๆ สภาพดินเป็นดินร่วมปนทรายไม่อุ้มนำ มักส่งผลให้แหล่งนำต่าง ๆ แห้งขอดในฤดูแล้งมีลำนำที่สำคัญประกอบด้วย ลำห้วยกระจวน ลำห้วยระเหว ลำห้วยเชียงทา ไหลผ่านในเขตตำบลที่เป็นแหล่งนำอุปโภค บริโภคที่สำคัญและยังมีทางหลวงแผ่นดินสาย 2354 ตัดผ่านทำให้การคมนาคมในตำบลสะดวกรวดเร็วขึ้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสะอาด และ ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ และ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ส้มป่อย และ ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลอนคลื่นสูง ๆ ตำ ๆ สภาพดินเป็นดินร่วมปนทรายไม่อุ้มนำ มักส่งผลให้แหล่งนำต่าง ๆ แห้งขอดในฤดูแล้งมีลำนำที่สำคัญประกอบด้วย ลำห้วยกระจวน ลำห้วยระเหว ลำห้วยเชียงทา ไหลผ่านในเขตตำบลที่เป็นแหล่งนำอุปโภค บริโภคที่สำคัญและยังมีทางหลวงแผ่นดินสาย 2354 ตัดผ่านทำให้การคมนาคมในตำบลสะดวกรวดเร็วขึ้น
ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ถึงตัวอำเภอจัตุรัสให้แยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2170 ระยะทางจากทางแยกประมาณ 30 กิโลเมตร โดยตัว ตำบลโสกปลากดุกจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเจียวกู่หลาน แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร

สถานที่

อ่างเก็บนำบ้านท่าช้าง วัดพุทธเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง อ่างเก็บนำท่าช้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโสกปลาดุก มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก อากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง เหมาะแก่การเดินทางมาออกกำลังกายและผักผ่อนในช่วงวันหยุด การเดินทางก็สะดวกมากแค่เดินทางมาตามถนนทางหลวงแผ่นดิน 2354 (สายหนองบัวระเหว-ซับใหญ่)ห่างจากตัวอำเภอหนองบัวระเหวประมาณ 9 กิโลเมตร มองเห็นได้ง่ายซึ่งอ่างท่าช้างอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินเลย
2 วัดพุทธเกษตร วัดพุทธเกษตรตั้งอยู่ที่บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 ตำบลโสกปลาดุก มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เป็นวัดที่มีความสงบเงียบ ร่มรื่น เป็นระเบียบ เหมาะแก่การเข้าไปทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งสมาธิและยังมีสถานที่เหมาะแก่การจัดอบรมธรรมมะให้กับผู้นำชุมชน เยาวชน พนักงานบริษัท ฯลฯ รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100 คน
3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจียวกู่หลาน หมู่ที่ 8 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจียวกู่หลาน เป็นกลุ่มที่แม่บ้านรวมกลุ่มกันแปรรูปสมุนไพรเพื่อจำหน่าย มีสมาชิก 50 คน ตั้งอยู่บ้านท่าบอน หมู่ที่8 ตำบลโสกปลาดุก ห่างจากที่ทำการ อบต.โสกปลาดุกเพียง 8 กิโลเมตร ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาเขียวเจียวกู่หลานแท้100% ชงดื่มกับน้ำร้อน ประโยชน์ช่วยลดเบาหวาน ลดคอเรสเตอรอล ยับยั้งการก่อเซลล์มะเร็ง สนใจติดต่อ นางกำไร โพธิ์นอก โทร 087-8801184 086-2495860
4 กลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 กลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่อาคารกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลโสกปลาดุก บ้านโสกปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลโสกปลาดุก มีสมาชิก 15 คน ห่างจากตัวอำเภอหนองบัวระเหวประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต.โสกปลาดุก ประมาณ 400 เมตร เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านโสกปลาดุกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หารายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยรายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เสื้อโปโล เสื้อคอกลม เสื้อคอฮาวาย ฯลฯ ในแต่ละเดือนผลิตออกจำหน่ายประมาณ 1,300-1,600 ตัว สนใจติดต่อ นางสงกา สุขสิงห์ ประธานกลุ่ม โดยตรงโทร.081-1851923
5 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์จากไม้บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์จากไม้บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 มีสมาชิก 14 คน ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลโสกปลาดุก ห่างจากตัวอำเภอหนองบัวระเหว 3 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต.โสกปลาดุกประมาณ 4 กิโลเมตร ได้ก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2546 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น โต๊ะอาหาร ชุดรับแขก โต๊ะทำงาน ตู้ เตียง ลำโพง โต๊ะโครงเหล็กเอนกประสงค์ ฯลฯ ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อ นายบุญ ขวาสูงเนิน ประธานกลุ่ม โทร 081-9979273
6 กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปด้วยจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 6 กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปด้วยจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่บ้านดอนดอนตะโกหมู่ที่ 6 ตำบลโสกปลาดุก มีสมาชิก 25 คน ห่างจากที่ทำการ อบต.โสกปลาดุกเพียง 500 เมตร ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เสื้อโปโล เสื้อคอกลม เสื้อคอวี กางเกงกีฬาขาสั้น เสื้อกีฬาทุกชนิด ฯลฯ ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อ นางสาวสายฝน สังข์ทอง ประธานกลุ่ม โทร 089-2037307

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชาชงสมุนไพรเจียวกู่หลานไร่ดาวดึงส์(ใบแห้ง) ชาชงสมุนไพรเจียวกู่หลานไร่ดาวดึงส์(ใบแห้ง)
2 ผ้าห่มนวม ผ้าห่มนวม
3 แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร ผลิตจากสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งหาได้ในท้องถิ่น มีหลายชนิด แชมพูย่านาง,ดอกอัญชัน,มะกรูด,ตะไคร้ ครีมนวดดอกอัญชัญ,มะกรูด และน้ำยาล้างจานมะกรูด

สินค้าโอทอป ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ