ข้อมูลตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเพชร เป็นตำบลพื้นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มีป่าไม้ และต้นเพ็ก(ต้นไผ่เล็กๆ)อยู่เต็มไปทั่ว ชาวบ้านเรียกว่าป่าเพ็ก ต่อมาเรียกเป็น เพชรเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่หมู่บ้าน และได้จัดตั้งเป็นตำบลบ้านเพชรเมื่อ ปี พ.ศ. 2490 โดยมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร่ คืออ่างเก็บน้ำบ้านเพชร

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทางด้านทิศตะวันออก ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอน เหมาะสำหรับทำไร่ มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง และป่าเพ็กปกคลุม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูเขียว ไปตามถนนสายภูเขียว - ชัยภูมิ ระยะทาง 9 กิโลเมตร เส้นทางสายภูเขียว หนองแวง - บ้านแท่น ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองงูเหลือม เดินทางเข้าเขตเทศบาลบ้านเพชร ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดหมี่

สถานที่

1. ทีทำการเทศบาล 1 แห่ง
2. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
3. วัด 8 แห่ง
4. ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
5. สถานีอนามัย 1 แห่ง
6. สถานีตำรวจภูธรตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาด 4,000 ไร่ มีร้านอาหารสวัสดิการราคาถูก ปลานิลย่างทีเด็ด มีแพให้เช่ากลางน้ำ ห่วงยางเล่นน้ำบริเวณสันเขื่อน มีซุ้มนั่งพักผ่อน ที่จอดรถกว้างขวาง
2 อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร

ร้านอาหาร
1 ภูสวย นำใส รีสอร์ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้ามัดหมี่ทอมือ ผ้ามัดหมี่ใช้ด้ายฝ้าย ทอด้วยมือ เนื้อแน่น สีสวย ลวดลายสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ