ข้อมูลตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองตูม อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูเขียว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแดง หมู่ 2 บ้านสว่าง หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 5 บ้านโนนทัน หมู่ 6 บ้านโนนเสลา หมู่ 7 บ้านหนองเมย หมู่ 8 บ้านประชาสามัคคี หมู่ 9 บ้านจำปาทอง หมู่ 10 บ้านโนนทัน หมู่ 11 บ้านโนนเสลา หมู่ 12 บ้านโนนทัน หมู่ 13 บ้านแดง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแก้ง อ.ผักปัง จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

อาชีพ

ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าขิต,ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

สถานที่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตระกร้าถักลายดอกพิกุล ตระกร้าถักลายดอกพิกุล
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าขิด (คุณกลิ่นสุคน์) ผ้าขิด
4 ผ้าขิด (คุณระเบียบ) ผ้าขิต
5 ผ้าขิด (คุณเสริมศรี) ผ้าขิต
6 ผ้าขิดบายสีเล็กสลับพื้น ผ้าขิดบายสีเล็กสลับพื้น
7 ผ้าขิดลายประยุค ผ้าขิดลายประยุค
8 ผ้าขิต เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านโนนเสลา ล้วนแล้วแต่สวยงาม ประณีต มีมากมายหลายชนิด เช่น ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าขิต ฯลฯ
9 ผ้าขิต ผ้าขิต เป็นงานปราณีตมีรูปแบบสวยงาม
10 ผ้าขิตบ้านโนนเสลา ผ้าขิตบ้านโนนเสลา
11 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
12 เสื่อกก เสื่อกก
13 เสื้อคลุมสตรี (นางทองเรือง) เสื้อคลุมสตรี (นางทองเรือง)

สินค้าโอทอป ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ