ข้อมูลตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกะฮาด เดิมรวมอยู่กับตำบลตาเนิน เมื่อปี 2534 ได้แยกส่วนการปกครองออกจากตำบลตาเนิน เหตุที่เรียกว่าตำบลกะฮาด เรียกตามชื่อหนองน้ำที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ชื่อต้น "มะทาด" อยู่ในหนองน้ำ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หนองมะทาด แต่ก็เพี้ยนเสียงจากมะทาด มาเป็น กะฮาด จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลกะฮาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเนินสง่า ห่างจากอำเภอไปตามทางบ้านค่าย-ละหาน 2180 ประมาณ 10 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,227 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลจากสามแยกบ้านค่ายไปตามถนนบ้านค่าย-ละหาน เส้นทาง 2180 ประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางจากสามแยกบ้านละหาน ไปตามถนนบ้านค่าย-ละหาน เส้นทาง 2180 ประมาณ 21 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาร้าบองสุก

สถานที่

1. บึงกะฮาด
2. บึงละหานลูกนก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
4. สถานีอนามัยตำบลกะฮาด

ร้านอาหาร
1 ก๋วยเตี๋ยวน้องซัน ทางโค้งบ้านหนองผักชี โทรศัพท์ 044-846497 ก๋วยเตี๋ยวไก่
2 ก๋วยเตี๋ยวป้ามาย บ้านหนองฉิม ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว
3 ร้านชัย บ้านหนองผักชี ต.หนองฉิม โทรศัพท์ 044-846432 เนื้อวัว (ลาบ แจ่วฮ้อน)
4 ร้านตุ่น สามแยกบ้านตาเนิน อาหารตามสั่ง
5 ร้านต้นขาม บ้านหนองฉิม โทรศัพท์ 044-846235 อาหารตามสั่ง
6 ร้านหวานคาราโอเกะ บ้านตาเนิน โทรศัพท์ 01-0660739 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้าบองสุก ปลาร้าบองสุก

สินค้าโอทอป ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ