ข้อมูลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตประเทศลาว (สปปล.) ตรงกันข้ามกับที่ว่าการอ.ชานุมาน (หลังเก่า) มีปราสาทหินและมียักษ์ตนหนึ่งมานั่งลงกราบไว้บริเวณใกล้ฝั่งเขตไทย รอยคุกเข่า และรอยนั่งปรากฏเป็นบึ่งเล็กๆ อยู่ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อชุมชนว่า บ้านยักษ์คุ "คุ" แปลว่า คุกเข่า ต่อมาเมื่อ 90 ปี ที่ผ่านมาทางราชการของลาวได้ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชาการในไทย เมื่อจบก็กลับประเทศ ในขณะนั้นเป็นเวลาที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองประเทศลาวบุคคลนี้จึงเกิดความไม่พอใจฝรั่งเศส จึงสร้างบ้านเรือนขึ้นที่บ้านยักษ์คุ และขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และได้บรรดาศักดิ์เป็น "พระประจญจาตุรงค์" และตั้งชื่อชุมชนว่า "เมืองชานุมารมณฑล" ขึ้นตรงต่อมณฑลอุบลราชธานี ตำบลชานุมาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น15 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านชานุมาน หมู่ 2 บ้านนาสีดา หมู่ 3 บ้านโนนกุง หมู่ 4 บ้านหินสิ่ว หมู่ 5 บ้านยักษ์คุ หมู่ 6 บ้านนาสีดาน้อย หมู่ 7 บ้านนิคมสงเคราะห์ 3 หมู่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านนิคมสงเคราะห์ 2 หมู่ 10 บ้านนิคมสงเคราะห์ 1 หมู่ 11 บ้านนิคมสงเคราะห์ 4 หมู่ 12 บ้านนิคมสงเคราะห์ 5 หมู่ 13 บ้านนิคมสงเคราะห์ 6 หมู่ 14 บ้านโนนสำราญ หมู่ 15 บ้านโนนโพธิ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โคกสาร, คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,156 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 580 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางสัญจรเชื่อมระหว่างหมู่บ้านระหว่างอำเภอ 3 เส้นทาง (ถนนลาดยาง) เส้นทางภายในหมู่บ้าน 5 เส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าลายขิต,ผ้าสใบขิต

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหมูย่างริมฝั่งโขงเป็นตัวย่างกันใหม่ๆ เนื้อกรอบ หอม บรรยากาศดีสามารถนั่งดูตะวันตกดินยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ครีมล้างหน้ามะขาม ครีมล้างหน้ามะขาม
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
3 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
4 ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
5 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
6 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
7 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
8 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (คุณบุษยมาศ) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
9 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (คุณสมจิตร) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
10 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
11 ผ้าขาวม้า (คุณมยุรี) ผ้าขาวม้า
12 ผ้าขาวม้าขิดช้าง ผ้าขาวม้าขิดช้าง
13 ผ้าขิต ใช้เส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติ แล้วนำมาทอเป็นผืนผ้า ซึ่งมีการนำมาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ