ข้อมูลตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลลือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนา ต่อมาเมื่อปี 2535 ได้แยกออกมาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลลือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปทุมราชวงศา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 20 กม. ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพระเหลา และตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง และตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนอรุณประเสริฐ) เส้นทางสายอำนาจเจริญ-เขมราฐ ถึงอำเภอปทุมราชวงศา (บ้านนาหว้าใหญ่) เลี้ยวขวาเส้นทางหมายเลข 2252 ถึงบ้านสว่างใต้ เลี้ยวขวา เส้นทางสายบ้านสว่างใต้-พนา ถึงตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ,ผ้าทอพื้นเมือง,ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
2 น้ำจิ้มเนื้อวัว น้ำจิ้มเนื้อวัว ตรานกยูงทอง
3 ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนโบราณ
4 ผักปลอดสารพิษ เป็นผักชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้า ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ผักกาด กวางตุ้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นผักที่ปลอดสารพิษ
5 ผ้าทอ ผ้าทอ
6 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง
7 ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง
8 ผ้าทอพื้นเมือง (คุณวันทอง) ผ้าทอพื้นเมือง
9 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
10 อาหารแปรรูป อาหารแปรรูป

สินค้าโอทอป ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ