ข้อมูลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาป่าแซง ตั้งเมื่อปี 2535 โดยแยกออกจากตำบลนาหว้า ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนาป่าแซง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปทุมราชวงศา ห่างจากอำเภอ ประมาณ 5 กม.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 75.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล จากจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ถนนอรุณประเสริฐ สายอำนาจเจริญ-เขมราฐ หางจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญประมาณ 25 กม. ก็จะเข้าสู่ตำบลนาป่าแซง เขตอำเภอปทุมราชวงศา

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่,ข้าวสาร

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด 2 แห่ง
3) ถ้ำกบ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ
2 น้ำจิ้มเนื้อวัว น้ำจิ้มเนื้อวัว
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
5 ผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าขาวม้าทอมือ
6 ผ้าทอพื้นเมือง (คุณสุดใจ) ผ้าทอพื้นเมือง
7 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
8 ผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าฝ้ายที่ทอด้วยลายมัดหมี่ เป็นลวดลายต่าง ๆ มีหลายลาย หลายสี ฝีมือละเอียดประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ