ข้อมูลตำบลพนา อำเภอพนา อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พนาเป็นเมืองเก่า ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอพนา ประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพนานต์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสวสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองข่า หมู่ที่ 5 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตาขวาง หมู่ที่ 7 บ้านพนา หมู่ที่ 8 บ้านพนา หมู่ที่ 9 บ้านพนา หมู่ที่ 10 บ้านดงคึมใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเสียวสวาสดิ์

พื้นที่

พนาเป็นเมืองที่สงบเหมาะแก่ผู้ต้องการการพักผ่อนจากการทำงานหนัก ตำบลพนามีวัฒนธรรม งานประเพณี ต่อเนื่องตลอดปี คนพนาเป็นบุคคลที่คบง่าย เป็นกันเอง พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา และไร่สวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

อาชีพ

ประชากรโดยส่วนใหญ่ทำงานด้านเกษตรกรรม รับจ้าง และรับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 660 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 105 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอุบลราชธานี ไป อ.ม่วงสามสิบ แล้วต่อไป ต.พนา ระยะทาง 60 กม. หรือ เริ่มต้นที่ อำนาจเจริญ ไป อ.ลืออำนาจ ต่อไป ต.พนา ระยะทาง 40 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ผ้าฝ้ายมัดหมี่

สถานที่

1.วัดพระเหลาเทพนิมตร
2.สวนลิงดอนเจ้าปู่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระเหลาเทพนิมิตร วัด และ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 400 ปี พระประธานสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง สูง 2.70 เมตร หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารพิชัย มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง ได้รับฉายาว่า พระพุทธชินราชแห่งอีสาน มีอภินิหารน่าอัศจรรย์เป็นที่เลื่องลือกันในหมู่ชาวบ้านมากมาย
2 วนอุทธยานดอนเจ้าปู่ วนอุทธยานดอนเจ้าปู่ เดิมบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบหนาทึบขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่าดงเจ้าบ้าน ดอนปู่ตา หรือดอนเจ้าปู่ ถูกค้นพบโดยพรานที พรานทอง พรานล่าเนื้อสองพี่น้องที่เป็นสานุศิษย์ของเจ้าโพนสะเม็ด ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ห่างจากนครจำปาศักดิ์ไปทางเหนือ พรานทั้งสองพาสมัครพรรคพวกออกล่าสัตว์มุ่งหน้ามาทางทิศพายัพรอนแรมหลายวันจนถึงดงใหญ่ เห็นเป็นทำเลดี มีบึงน้ำกว้างใหญ่ ลำห้วยอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์นานาชนิด พรานทั้งสองจึงกลับไปชวนพรรคพวกกันมาตั้งบ้านเรือน เป็นหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น
3 วนอุทธยานดอนเจ้าปู่(2) ปัจจุบันวนอุทธยานดอนเจ้าปู่ มีเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายโดยเฉพาะลิง และมีพุทธสถานที่สำคัญ คือ ศาลเจ้าปู่(พรานที) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นไม้ใหญ่ที่เป็นศาลเดิม ในช่วงเดือนห้า(บุญสงกรานต์) และเดือนหก(บุญบั้งไฟ) ชาวพนาจะมาร่วมกันจัดงาน ณ บริเวณนี้และนำบั้งไฟมาถวายเจ้าปู่(พรานที) เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องชาวพนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองพับ ขนมทองพับ
2 ขนมไทย ขนมไทย
3 น้ำดื่มบรรจุขวดเพชร น้ำดื่มบรรจุขวดเพชร
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
5 ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าถุงมัดหมี่
6 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ (คุณทองจันทร์) ผ้าฝ้ายมัดหมี่
7 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ (คุณรำไพ) ผ้าฝ้ายมัดหมี่
8 ผ้าไหมทิว ผ้าไหมทิว
9 ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมพื้นเรียบ
10 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
11 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
12 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
13 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
14 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณบุญมี) ผ้าไหมมัดหมี่
15 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณพรเพ็ญ) ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณพรเพ็ญ)
16 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณพิชญาภัค) ผ้าไหมมัดหมี่
17 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณพิสมัย) ผ้าไหมมัดหมี่
18 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณอรศรี) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายต่างๆ
19 ผ้าไหมมัดหมี่ (นางยุวดี) ผ้าไหมมัดหมี่
20 หัตถกรรมจากผ้า (คุณโชคดี) หัตถกรรมจากผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลพนา อำเภอพนา อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพนา อำเภอพนา อำนาจเจริญ

กลุ่มจตุพรพิมาน
อำนาจเจริญ