ข้อมูลตำบลพนา อำเภอพนา อำนาจเจริญ

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

พนาเป็นเมืองเก่า ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอพนา ประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพนานต์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนขวัญ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสวสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองข่า หมู่ที่ 5 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 บ้านโนนตาขวาง หมู่ที่ 7 บ้านพนา หมู่ที่ 8 บ้านพนา หมู่ที่ 9 บ้านพนา หมู่ที่ 10 บ้านดงคึมใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเสียวสวาสดิ์

พื้นที่

พนาเป็นเมืองที่สงบเหมาะแก่ผู้ต้องการการพักผ่อนจากการทำงานหนัก ตำบลพนามีวัฒนธรรม งานประเพณี ต่อเนื่องตลอดปี คนพนาเป็นบุคคลที่คบง่าย เป็นกันเอง พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา และไร่สวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

อาชีพ

ประชากรโดยส่วนใหญ่ทำงานด้านเกษตรกรรม รับจ้าง และรับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 660 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 105 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอุบลราชธานี ไป อ.ม่วงสามสิบ แล้วต่อไป ต.พนา ระยะทาง 60 กม. หรือ เริ่มต้นที่ อำนาจเจริญ ไป อ.ลืออำนาจ ต่อไป ต.พนา ระยะทาง 40 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ผ้าฝ้ายมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลพนา อำเภอพนา อำนาจเจริญ