ข้อมูลตำบลพระเหลา อำเภอพนา อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพระเหลาเป็นตำบลที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยแยกออกจากตำบลพนา เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมี นายคำผอง โอภาษเป็นผู้ปกครองคนแรก(กำนัน)

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญเป็นดินร่วนปนทราย ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ33,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ จรดตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก จรดตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก จรดตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก การเกษตร
อาชีพรอง ค้าขาย ช่าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมายังตำบลพระเหลา โดยอาศัยเส้นทางทางหลวงแผ่นดินถนนชยางกูรช่วงจังหวัดอำนาจเจริญ-อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกมาตามทางหลวงแผ่นดินช่วงอำเภอลืออำนาจ-อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ก็เข้าสู่ตำบลพระเหลา ระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 40 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมผ้า, หมอนขวาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าพวงกุญแจ (คุณอมร) กระเป๋าพวงกุญแจ
2 กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสะพาย
3 ประดิษฐ์ของชำร่วย ประดิษฐ์ของชำร่วย ทำจากผ้า
4 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
5 ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย
6 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
7 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
8 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
9 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณคำผัน) ผ้าไหมมัดหมี่
10 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณสีดา) ผ้าไหมมัดหมี่
11 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณสุดใจ) ผ้าไหมมัดหมี่
12 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณอมร) เป็นการนำฝ้าย,ด้าย,ไหม มาทอเป็นผืน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไป เช่น ตัดชุด ตกแต่งห้อง
13 ผ้าไหมมัดหมี่ (คุณอรดี) ผ้าไหมมัดหมี่
14 หมวกสานไม้ไผ่ หมวกสานไม้ไผ่
15 หมอนขวาน หมอนขวาน
16 หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
17 หัตถกรรมจากผ้า (คุณนิยม) หัตถกรรมจากผ้า
18 หัตถกรรมจากผ้า (คุณศรีทอง) หัตถกรรมจากผ้า
19 หัตถกรรมจากผ้า (คุณสมหวัง) หัตถกรรมจากผ้า
20 เบเกอรี่ เบเกอรี่

สินค้าโอทอป ตำบลพระเหลา อำเภอพนา อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระเหลา อำเภอพนา อำนาจเจริญ

กลุ่มทอผ้าขาวม้า
อำนาจเจริญ