ข้อมูลตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไฮ มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ เมื่อ 150 ปี และมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย/อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ค้าขาย และยกฐานะเป็นตำบลเมื่อ 2518

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง สลับภูเขาสูง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ค้าขาย เลี้ยงโคเนื้อ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยาง รพช. สายอำนาจเจริญ-ดอนหวาย-ชานุมาน กม.ที่ 28 สายเสนางคนิคม-หนองไฮ (ลาดยาง รพช.) กม.ที่ 28

ผลิตภัณฑ์

น้ำผึ้ง,ข้าวกล้อง,ไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1) ภูเกษตร
2) ภูพนมดี เจดีย์พนมดีศรีรัตนตรัย
3) วัดหนองไฮ
4) วัดภูถ้ำแกลบ
5) ฟาร์มเลี้ยงจระเข้เป็นโนนม่วง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ภูพนมดี เป็นภูเขาดินขนาดเล็ก และเป็นที่ตั้งของวัดภูพนมดี มีเจดีย์ก่อด้วยหินศาลาแลงสูง 39 เมตร และพระพุทธรูปก่อด้วยปูนตั้งอยู่บนเขาหน้าผาสูง และมีบันไดทางขึ้น สะดวก ใกล้ถนนดอนหวาย-ชานุมาน และยังมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่สวยงาม
2 ภูเกษตร เป็นภูเขาสูง ลานหินกว้าง น้ำตกตาดฮังในฤดูฝน มีหินเป็นรูปร่างต่าง ๆ มากมายเกิดจากธรรมชาติ และมีหน้าผาสูงชัน เป็นที่ตั้งวัดภูเกษตร (ดานหินหัวนาค) การเดินทางสะดวก ห่างจากบ้านหนองไฮ 4 กม.
3 วัดภูถ้ำแกลบ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเล็ก ๆ มีความสูง ประมาณ 15 เมตร มีถ้ำต่าง ๆ มาก มาย สามารถหลบแดด หลบฝนได้ และมีต้นจันทร์ผาขึ้นอยู่มากมาย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง
2 ครีมพอกหน้า ครีมพอกหน้า
3 น้ำผึ้งบริสุทธิ์ น้ำผึ้งแท้ 100 % “หนองมะเสี่ยง Honny Bee”
4 น้ำมันเหลืองไพล น้ำมันเหลืองไพล
5 ผงสมุนไพรขัดผิว ผงสมุนไพรขัดผิว
6 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
7 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
8 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
9 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
10 ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า
11 ผ้าสไบ ผ้าสไบ
12 ไม้ประดิษฐ์ ไม้ประดิษฐ์

สินค้าโอทอป ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ