ข้อมูลตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านพร้าว แยกออกจากตำบลหัวนาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลบ้านพร้าวเมื่อปี พ.ศ.2526 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพร้าว หมู่ 2 บ้านทัน หมู่ 3 บ้านโคกม่วย หมู่ 4 บ้านป่าคา หมู่ 5 บ้านบก หมู่ 6 บ้านโนนเรียง หมู่ 7 บ้านศรีสุข หมู่ 8 บ้านโนนสูง หมู่ 9 บ้านพันดอน หมู่ 10 บ้านห้วยค้อ หมู่ 11 บ้านหัวขัว หมู่ 12 บ้านโนนสำราญ หมู่ 13 บ้านนาล้อม หมู่ 14 บ้านท่าโพธิ์ชัย หมู่ 15 บ้านใหม่วังทอง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพราะปลูก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยยาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกเห็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,604 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลบ้านพร้าวห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 1 เส้น

ผลิตภัณฑ์

ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. อบต. 1 แห่ง
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
4. วัด 8 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ทอด้วยกี่ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ทอด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 ผ้าห่มสำลีสองหน้า ผ้าห่มสำลีสองหน้า

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู