ข้อมูลตำบลกุดจิก อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดจิก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดจิก หมู่ 2 บ้านทุ่งโปร่งเหนือ หมู่ 3 บ้านทุ่งโปร่งใต้ หมู่ 4 บ้านยางเหลืองเหนือ หมู่ 5 บ้านยางหลวงใต้ หมู่ 6 บ้านโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง หมู่ 8 บ้านโนนอุดม หมู่ 9 บ้านโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ 10 บ้านยางพัฒนา หมู่ 11 บ้านทุ่งโปร่งสามัคคี หมู่ 12 บ้านทุ่งโปร่งสามัคคี

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาภูพาน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
- มีประปาใช้ทุกหลังคาเรือน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง

การเดินทาง

ระยะทางจากที่ตั้งจังหวัด ถึง อบต.กุดจิก 21 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง สามารถเดินทางได้ด้วยพาหนะส่วนตัว รถยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถจักรยานยนต์ มีรถรับจ้าง 2 เที่ยว เช้า เย็น

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มไหมพรม

สถานที่

1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
2. ลำห้วยส้มป่อย
3. วัด
4. หนองน้ำสาธารณะ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านกุดจิก เป็นวัดที่ก่อสร้างด้วยลวดลายวิจิตร สวยงาม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 6
2 ป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นป่าที่อนุรักษ์และปลูกเพิ่มเติม เป็นแหล่งสะสมอาหาร เช่น เห็ด ผักหวาน ไข่มดแดง และเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า
3 หนองน้ำสาธารณะ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ปล่อยปลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มไหมพรม ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มไหมพรม เป็นผ้าทอด้วยมือ ใช้อเนกประสงค์ เช่น เป็นผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ผ้าตัดเสื้อ เป็นสีพื้นและทอเป็นลวดลาย เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง หนองบัวลำภู