ข้อมูลตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมอยู่ในเขตตำบลหนองสวรรค์ อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี ต่อมาขยายตัวเป็นตำบลนาคำไฮ อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี และเมื่อมีการจัดตั้ง จ.หนองบัวลำภู อ.หนองบัวลำภู จึงพัฒนาเป็น อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 19,885 ไร่ หรือประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นตำบลที่จัดได้ว่าเจริญและการคมนาคมสะดวกสบายมาก เนื่องจากอยู่ริมถนนทางหลวงสายอุดรธานี-เลย เกือบทุกหมู่บ้าน เป็นรอยต่อเชื่อมหลายอำเภอ ทำให้มีโอกาสค้าขายต่าง ๆ ได้มาก และยังนมีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาตั้งสาขาวิทยบริการที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮคือตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านโนนสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน
อาชีพเสริม - ทำไร่, ทอผ้า, จักสาน, ทำผ้าห่ม, ทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 910 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

อยู่ริมถนนทางหลวงอุดรธานี-เลย ทุกหมู่บ้าน จึงสามารถเดินทางจาก จ.อุดรธานี- เลย ได้สะดวก หรือจะเดินทางจาก จ.ขอนแก่น ก็ลัดสู่ อ.โนนสังมาได้สะดวก รวมทั้งจาก จ.หนองคาย ทางด้าน อ.ท่าบ่อ ก็ผ่าน อ.สุวรรณคูหาได้สะดวกเช่นกัน
เส้นทางรถโดยสารที่ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮคือ
รถโดยสารสายหนองบัวลำภู - หนองคาย
รถโดยสารสายหนองบัวลำภู - สังคม
รถโดยสารสายหนองบัวลำภู - สุวรรณคูหา
รถโดยสารสายบ้านขาม - บ้านโนนสมบูรณ์
รถโดยสารสายอุดร - เลย
รถโดยสารสายอุดร - เชียงใหม่
รถโดยสารสายอุดร - พิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม / ผ้าฝ้าย/เครื่องจักรสาน/ผ้าห่ม/ขนมแตน

สถานที่

1. วัดทุกหมู่บ้าน
2. โรงเรียนบ้านกุดฉิม
3. โรงเรียนบ้านหนองกุง
4. โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม/บ้านโนนสมบูรณ์/
บ้านหนองกุง
6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
4. ที่ทำการเทศบาลตำบลนาคำไฮ
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาคำไฮ
6. ศูนย์ทอผ้า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดอุทุมพรพิชัย บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน มีสถูปภูซางที่งดงาม และเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองของ จ.หนองบัวลำภู
2 วัดหนองปลาขาว ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง มีถนนลาดยาวเข้าถึง แต่อยู่แยกทางเข้าไปจากทางหลวงประมาณ 10 กม. มีสัตว์ป่าต่างๆ
3 วัดถ้ำสุวรรณคูหา อยู่ที่ อ.สุวรรณคูหา มีศิลาจารึกเก่าแก่
4 วัดถ้ำกลองเพล (หุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาว อนาลโย) มีชื่อเสียงด้านศาสนา, ความงดงาม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ขาว อนาลโย
5 ภูหินลาดช่อฟ้า เขตรอยต่อ ต.โนนทัน อ.เมือง กับเขต จ.อุดรธานี เป็นแหล่งภูหิน และเคยเป็นแหล่งการต่อสู่ด้วยอาวุธของเขตจรยุทธ์ภูซางในอดีต
6 ภูผายา ภูผาโขง ภูผาจันใด อยู่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เป็นกลุ่มภูผาที่สงบ และงดงามแบบธรรมชาติ
7 ผาเวียง ผาเจาะ อยู่ อ.นาวัง
8 พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อยู่บ้านห้วยเดื่อ เลยตลาดชาวบ้านอยู่ทางขวามือ
9 วัดศรีคูณเมือง ใกล้ตลาดราชพัสดุ ริมทางหลวง เข้าไปทางขวามือ เป็นวัดเก่าแก่มาก มีซากกำแพงเมือง และพระพุทธรูปเก่าแก่
10 น้ำตกเฒ่าโต้ อยู่ริมทางเข้า จ.หนองบัวลำภู
11 วัดดอยเทพสมบูรณ์ อยู่ริมทางเข้า จ.หนองบัวลำภู
12 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ริมหนองบัว สวนสาธารณะกลางเมือง
13 ถ้ำเอราวัณ อยู่ริมทางหลวง เลย อ.นาวังไปจ.เลย เป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงามมาก
14 ศาลหลักเมืองพระวอพระตา ศาลของผู้สร้างเมือง ซึ่งเดิมชื่อนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน อายุหลายร้อยปี อยู่ตรงข้ามตลาดราชพัสดุทางไป ต.นาคำไฮ
15 วัดสิริสาลวัน บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมือง เป็นวัดป่าที่สงบ ร่มเย็น มีความสวยงาม
16

โรงแรม
1 กินรีเกสต์เฮ้าส์ หลังร้านอาหารกินรี ริมถนนอุดร-เลย (ก่อนถึงตัวจังหวัดหนองบัวบำภู 1 กม. ถ้ามาจากอุดร) เป็นบ้านพักหลังเล็กๆ สถานที่แคบกว่าวีไอพีอินน์ (ห้องปรับอากาศ) แต่สะดวกในการเดินทาง
2 ณัฐพงษ์ รีสอร์ต ติดถนนสายอุดร - เลย ทางไปจ.อุดรธานี ห้องชุด รีสอร์ทเป็นหลัง
3 วี.ไอ.พี.อินน์ จากตัวจังหวัดไปทาง อ.ศรีบุญเรือง ประมาณ 1 กม. มีทางแยกเป็นถนนลาดยางไปบ้านหัวนา เข้าไปประมาณ 4 กม. เป็นรีสอร์ท ที่มีบ้านพักเป็นหลัง สงบ (ห้องปรับอากาศ)
4 โรงแรมศรีสมพร อยู่ในตัวตลาด ติดกับธนาคารกรุงเทพ เป็นโรงแรมไม้ขนาดเล็ก

ร้านอาหาร
1 ร้านกินรี ริมถนนอุดร-หนองบัวลำภู อาหารตามสั่งทั่วไป ทั้งอีสาน ไทย จีน เปิดเวลา 10.00-24.00 น. (ช่วงกลางคืนมีดนตรี-นักร้อง)
2 ร้านก๋วยเตี๋ยว บ้านห้วยเดื่อ ตรงข้ามตลาดชาวบ้านริมทาง (ถ.อุดร-หนองบัวล ขายก๋วยเตี๋ยวหมู เปิดเช้า-เย็น (ตำบลโนนทันบริเวณนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย)
3 ร้านขนมจีนหม้ จาก ต.นาคำไฮ ไปทางอ.นากลางประมาณ 5 กม. ขนมจีนหม้อดินประเภทต่างๆ และอาหารตามสั่ง เปิด 9.00-18.00 น. (เป็นสวนอาหารกลางทุ่ง บรรยากาศสงบ)
4 ร้านทิพรส ริมหนองบัว (สวนสาธารณะกลางเมือง) อาหารตามสั่งทั่วไป เปิด 10.00-21.00 น. (มีห้องปรับอากาศ)
5 ร้านปานบัว กลางตลาด (หลังธ.ไทยพาณิชย์) อาหารตามสั่งทั่วไป เปิด 10.00-21.00 น.
6 ร้านอาหารขนาดเ ริมถนนทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะบริเวณสามแยกนาคำไฮ ทางแยกไปอ. ไก่ย่าง, ลาบ, ส้มตำ อาหารตามสั่งทั่วไป เปิดเช้า-เย็น
7 ร้านอาหารป่าใ เลยต.โนนทัน ทางขึ้นภู เข้าตัวจังหวัดจะอยู่ริมทางซ้ายมือ ขายอาหารป่า และอาหารตามสั่ง เปิด 10.00-20.00 น. (บรรยากาศสงบอยู่นอกเมือง)
8 ร้านเรือนทอง กลางสระน้ำ อยู่ใกล้ถ.อุดร-หนองบัวลำภู (เข้าไปครึ่งกิโลเ อาหารตามสั่งทั่วไป เปิด 10.00-21.00 น. (บรรยากาศสงบ มีห้องประชุม สัมมนา)
9 ร้านแครอท ใกล้ตลาด ทางไปบ้านหาดสวรรค์ อาหารตามสั่งทั่วไป เปิด 10.00-21.00 น. (บรรยากาศสงบ)
10 ลาบบ้านลำภู ทางแยกเข้าบ้านลำภูกลางตลาด (ใกล้ธ.กรุงเทพ) ลาบ, ไส้กรอก, หม่ำ เปิดเช้า-เย็น
11 หนองบัวลำภูลาบ ริมถนนหนองบัวลำภูไป อ.ศรีบุญเรือง ลาบเป็ด, อาหารอีสาน เปิดเช้า-สามทุ่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กลุ่มทอผ้านำคำไฮ ประเภทพื้นเรียบ มัดหมี่ ขิต ผ้าสายฝน ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า สามกระสวย
2 ขนมดอกจอก ขนมดอกจอก
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 ผ่าห่มสำลี ผ่าห่มสำลี
5 ผ้าขิดไหมสลับหมี่ ผ้าขิดไหมสลับหมี่
6 ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย
7 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
8 ผ้าไหมมัดหมี่ (ผิน) ผ้าไหมมัดหมี่ (ผิน)
9 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง หนองบัวลำภู