ข้อมูลตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอุทัยสวรรค์ เดิมการปกครองขึ้นกับตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง มีอาณาเขตติดต่อทางด้านทิศเหนือ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนากลาง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าอุทัย หมู่ 2 บ้าน ณ โนนสวาท หมู่ 3 บ้านหนองด้วง หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 บ้านซำขอนแก่น หมู่ 6 บ้านห้วยนาหลวง หมู่ 7 บ้านหนองไพบูลย์ หมู่ 8 บ้านชัยมงคล หมู่ 9 บ้านวังประทุม หมู่ 10 บ้านหนองกุงศรี หมู่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ 12 บ้านอุทัยเหนือ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง สลับด้วยภูเขา และเป็นที่ลาดเชิงเขา สภาพดินทรายปนลูกรัง ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เทพคีรี อ.นาวัง, ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะยังไม่มี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยนาหลวง บ้านโนนสวาท และบ้านหนองไพบูลย์

การเดินทาง

จากจังหวัดหนองบัวลำภู ไปที่อำเภอนากลาง จากอำเภอนากลางแยกไปทางซ้ายที่บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงที่ตั้ง อบต. เดินทางด้วยรถยนต์มีความสะดวก

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว,ดอกไม้จัน,ผ้าฝ้าย

สถานที่

1. อบต.อุทัยสวรรค์
2. ผาถ้ำฆ้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ผลิตจากต้นกก ทำด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู