ข้อมูลตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนิคมพัฒนา โดยแยกออกจากตำลกุดดู่และตำบลโนนสัง ตั้งขึ้นเป็นตำบลโนนสังเมื่อประมาณปี พ.ศ.2524 ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนสัง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 บ้านหนองหัววัว หมู่ 3 บ้านภูเก้า หมู่ 4 บ้านโคกสง่า หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 บ้านหนองนาเลิง หมู่ 7 บ้านนิคมทองหลาง หมู่ 8 บ้านโสกแดง หมู่ 9 บ้านโสกม่วง หมู่ 10 บ้านดงบาก หมู่ 11 บ้านโคกเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 43.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,088 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีความสูงอยู่ระหว่าง 180 - 540 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีเทือกเขาภูเก้า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านถิ่น, ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนเมือง, ต.หนองเรือ, ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดดู่, ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาครบทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

- ถนนลาดยางจากอำเภอบ้านโสกก้านเหลือ-ด่านตรวจอุทธยาน ระยะทาง 19 กิโลเมตร และจากด่านตรวจบ้านดงบาก ถนนดินระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวต่ออีก 4 กิโลเมตร เป็นถนนดิน รวม 28 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางจากอำเภอ-อบต. ระยะทาง 14 กิโลเมตร และเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ ด้วยถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. อบต.นิคมพัฒนา
2. สถานีอนามัยนิคมพัฒนา
3. สถานีอนามัยบ้านดงบาก
4. อุทยานแห่งชาติภูเก้า
5. วัดพระพุทธูบาทภูเก้า
6. วัดป่านิคมอุปถัมภ์ภิกาวาส
7. วัดป่าเทพนิมิตร
8. นิคมสร้างตนเองโนนสัง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หอสวรรค์ เป็นจุดชมวิวบนหอสูงด้วยบันไดไม้จากหน้าผา ประมาณ 12 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดขอนแก่นและอำเภอโนนสัง
2 ถ้ำปึ้ม มีภาพเขียนสมัยโบราณ เป็นภาพฝ่ามือแดง ก้างปลา อักษรโบราณเขียนอยู่ข้างฝาผนังถ้ำ
3 รอยเท้าไดโนเสาร์ เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์อยู่บนก้อนหิน ขนาดประมาณ 12X18 เซนติเมตร ลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร รอยที่สมบูรณ์ 5-6 รอย จากที่ปรากฎเห็นทั้งหมดประมาณ 14-15 รอย
4 รอยพระพุทธบาท ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เซนติเมตร ลึก .20 เมตร บนก้อนหิน ค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2503

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวฮาง ข้าวฮาง
2 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู