ข้อมูลตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู แยกจากตำบลยางหล่อ เมื่อปี พ.ศ.2508 มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 77,791 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง 20 กม. และห่างจากจังหวัด 53 กม. อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอศรีบุญเรืองกับอำเภอนากลาง กำนันตำบลคือ นายคำบู่ สุขใจ

พื้นที่

ตำบลโนนม่วงอยู่ทางทิศใต้จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบต่ำและลุ่มน้ำ เป็นลักษณะลอนลูกคลื่น ดินร่วนปนทราย ประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้ ไร่นา มีลำน้ำมอไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ อ.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมืองและการปศุสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 750 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สายศรีบุญเรือง - นากลาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม, ผ้าห่มกันหนาว

สถานที่

1) วัดบ้านโนนหว้าทอง
2) วัดบ้านตะเคียนทอง
3) วัดบ้านโนนสงวน
4) วัดบ้านมอเหนือ
5) วัดบ้านฝายหิน
6) โรงเรียน 4 แห่ง
7) สถานีอนามัย 2 แห่ง
8) ที่ทำการ อบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มกันหนาว
2 ผ้าพันคอไหมพรม ผ้าพันคอไหมพรม
3 ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย เป็นผ้าไหม ผ้าฝ่ายทอด้วยมือ มีลวดลายต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมลายขิด ผ้าไหมสามกษัตริย์ ผ้าไหมลายพื้นเมือง ผ้าไหมลายกุญแจ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู
กลุ่มทอหมวกไหมพรม
หนองบัวลำภู