ข้อมูลตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรายทองจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2529 โดยแยกจากตำบลหนองบัวใต้ และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)เมื่อ พ.ศ.2540 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทรายทอง บ้านเหล่านาดี บ้านน้ำลัด บ้านหนองขาม บ้านดอนข่า บ้านหนองอุ บ้านทรายมูล บ้านกุดหัวแฮด และบ้านท่างาม

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 34,018 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำพอง กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม สานกระติบข้าว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,570 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทางบ้านดอนปอ ต.หนองบัวใต้-บ้านน้ำลัด ต.ทรายทอง ระยะทาง 14 กม.
2.เส้นทางบ้านนาแพง ต.ศรีบุญเรือง-บ้านเหล่านาดี ต.ทรายทอง ระยะทาง 12 กม.
3.เส้นทางบ้านจอมทอง ต.ศรีบุญเรือง-บ้านหนองอุ ต.ทรายทอง ระยะทาง 14 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1.อบต.ทรายทอง
2.วัดบ้านหนองขาม
3.บึงห้วยไผ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าวจากคล้า
2 กระติบข้าว
3 กระติบข้าว การสานกระติบข้าวด้วยคล้า มีรูปแบบแข็งแรงทนทาน เก็บความร้อนได้ดี
4 กระติบข้าว กระติบข้าว
5 กระติบข้าว (นางปนัดดา) กระติบข้าว (นางปนัดดา)
6 จักสานกระติบข้าว จักสานกระติบข้าว
7 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
8 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู