ข้อมูลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เขตการปกครองของตำบลหนองขอนกว้าง ซึ่งแยกมาจากตำบลหนองนาคำบางส่วน และตำบลหนองบัว โดยมีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล 2 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.จำนวน 6 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 1,164 ครัวเรือน

พื้นที่

ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนาและเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บผ้า รับจ้าง หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางถนนสายอุดร-อำเภอหนองหาน

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสาน แห สวิง และตุ๊กตาจากไหมพรม

สถานที่

1.สถานีวิทยุ
2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
3.วัดบ้านเซ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตุ๊กตาจากไหมพรม นำไหมพรมมาถักทอเป็นตุ๊กตา มีสีสันสวยงาม หลากหลายรูปแบบ
2 แห สวิง ผลิตภัณฑ์ถักทอแห สวิง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง อุดรธานี