ข้อมูลตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขอนยูง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดจับ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ชื่อตำบลขอนยูงตั้งตามชื่อของบ้านขอนยูง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ และมีต้นไม้พยุงอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นที่สะดุดตาของบุคคลทั่วไปพื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่เนินสูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับจ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทือกเขาภูพาน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,578 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 17 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามถนนสายน อุดรธานี-กุดจับ มีรถแล่นผ่านสม่ำเสมอ ระยะทางจากอำเภอถึง อบต. ขอนยูงประมาณ 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ถั่วลิสงคั่วทราย

สถานที่

1) วัดบวรพุทธาราม
2) วัดป่าลำภู
3) วัดมงคลนิมิตร
4) วัดแก้วสว่าง
5) วัดนิคมพัฒนาราม
6) วัดศิริวนาราม
7) วัดสังคมวิทยาราม
8) วัดเทพนิมิตรา
9) วัดดงสคูห์
10) วัดโนนอุดมวนาราม
11) วัดวังน้ำจื้น
12) วัดเจริญศัทธาสามัคคี
13) วัดป่าภูหล่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำสิงห์ เป็นถ้ำหินที่บนก้อนหิน จะมีลายภาพเขียนสีโบราณ สีแดง เป็นภาพลักษณะต่าง ๆ ภายในถ้ำมีหินสี และพบอุปกรณ์เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ
2 น้ำตกวังขนุน เป็นน้ำตกที่มีน้ำซึมไหลตลอดปี มี 20 ตาดโดตน ระยะทางยาวรวม 2,000 เมตร ความกว้างโดยเฉลี่ย 10 เมตร ความสูงของแต่ละตาด ประมาณ 1-5 เมตร มีน้ำเกือบตลอดปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วลิสงคั่วทราย ถั่วลิสงคั่วทราย
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าฝ้ายทอมือด้วยความประณีต ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สวยงามเป็นธรรมชาติ มีลายและสีสีนให้เลือกมากมาย
4 ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าพันคอลายขิด
5 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ อุดรธานี