ข้อมูลตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชียงเพ็ง เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลเชียงผืน อำเภอเมือง เมื่อปี พ.ศ.2511 ตำบลเชียงเพ็งตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดจับ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสร้างแป้น1 หมู่ 2 บ้านสร้างแป้น2 หมู่ 3 บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 4 บ้านหนองบึงมอ หมู่ 5 บ้านถิ่น หมู่ 6 บ้านจุ้ม หมู่ 7 บ้านโนนทอง หมู่ 8 บ้านหนองแปน หมู่ 9 บ้านหินโงม หมู่ 10 บ้านโนนยาง หมู่ 11 บ้านตาลโกน หมู่ 12 บ้านนาแค หมู่ 13 บ้านยางชุม หมู่ 14 บ้านทุ่งขวาง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เชียงยืน, นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 90.00

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ถนน รพช.สายบ้านเลื่อม - เชียงเพ็ง

ผลิตภัณฑ์

แก้วเป่า

สถานที่

1. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
2. อบต.เชียงเพ็ง
3. วัด 18 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว เป็นรูปสัตว์ 12 ราศี ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 ผ้าลายสายฝน ผ้าลายสายฝน
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 เสื้อ เสื้อ
5 แชมพูสระผมสมุนไพร แชมพูสระผมสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ อุดรธานี