ข้อมูลตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เดิมเป็นตำบลในเขตการปกครองของตำบลปะโค แล้วแยกออกจากตำบลปะโค เมื่อปี พ.ศ.2501 โดยแบ่งการปกครอง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ 2 บ้านโคกผักชี หมู่ 3 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 บ้านกุดดอกคำ หมู่ 5 บ้านเสาเล้า หมู่ 6 บ้านห้วยแสง หมู่ 7 บ้านแสงอรุณ หมู่ 8 บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 9 บ้านมาวงศรีสมพร

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกรุงศรี อ.กุมภวาปี, ต.นาดี อ.หนองแสง และ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี