ข้อมูลตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านยา มีชื่อเรียกตามชื่อหมู่บ้านซึ่งมีต้นไม้ชื่อ "ต้นยา" เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จนถึงปี พ.ศ.2536 ได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลหนองสระปลา ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ.2539 ตำบลบ้านยาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยา หมู่ 2 บ้านหนองผือ หมู่ 3 บ้านธาตุ หมู่ 4 บ้านหันน้อย หมู่ 5 บ้านดอน หมู่ 6 บ้านโนนตูม หมู่ 7 บ้านโนนธาตุ หมู่ 8 บ้านหนองบ่อ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอน มีลำห้วยสงครามไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

ตำบลบ้านยาอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองหาน โดยใช้เส้นทางถนนสายอุดรธานี - สกลนคร ระยะทาง 17 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าพันคอจากไหม ผ้าคลุมไหล่

สถานที่

1. อบต.บ้านยา
2. วัดดอนหัน
3. วัดศรีมหาธาตุ
4. วัดป่าศรีวิไล
5. วัดป่าบ้านหนองผือ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดศรีมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านธาตุ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่มีประวัติการจัดตั้งมาช้านาน มีพระธาตุเก่าแก่ ซึ่งกล่าวขานกันว่าสร้างคราวเดียวกับ พระธาตุพนม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าพันคอจากไหม ผ้าคลุมไหล่ ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอจากไหม ผ้าคลุมไหล่ ผลิตจากผ้าไหมนำมาแปรรูปใส่ดิ้น ทำด้วยความประณีต สวยงาม
2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป
3 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน อุดรธานี