ข้อมูลตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี(omkorsc.com)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ้อมกอ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านดุง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านอ้อมกอ หมู่ 2 บ้านดงดารา หมู่ 3 บ้านโคกคำไหล หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม หมู่ 5 บ้านโนนหอม หมู่ 6 บ้านศรีเจริญ หมู่ 7 บ้านโนนสมบัติ หมู่ 8 บ้านเดชอุดม หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์

พื้นที่

ตำบลอ้อมกอส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ประชากรประกอบอาชีพทำนาปี ทำไร่อ้อย ยางพารา และพืชสวน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๖ เป็นที่ราบลุ่มและติดกับ โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" ทางทิศตะวันตกและติดกับสถานนีอนามัยทางทิศใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพนสูง, บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี และ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,527 ครัวเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ทางหลวงวสายหนองเม็ก - บ้านดุง ถึงสามแยกเส้นทางหลวงไปอำเภอสว่างดินแดน

ผลิตภัณฑ์

เสื้อไหมพรม

สถานที่

1. อบต.อ้อมกอ
2. สถานีอนามัย
3. วนอุทยานอ้อมฤดี
4. หนองแคน
5. โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"
6. วัดศรีชมชื่น
7. วัดป่าเทพพิทักษ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วนอุทยานอ้อมฤดี อุทยานป่าตั้งอยู่ติดกับวัดศรีชมชื่นและวัดป่าเทพพิทักษ์ ภายในวนอุทยานมีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ ซึ่งชาวบ้านเคารพบูชามาช้านาน มีโขดหินคล้ายภูเขาทั่วไป ชาวบ้านขนานนามว่า "คำชะโนด2" สภาพบรรยากาศร่มรื่น ปัจจุบัน นายพงษ์ศักดิ์ สมบัติกำไร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี ได้ทำการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
2 หนองแคน มีเนื้อที่ 2,900 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลอ้อมกอ ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทาง 3 กม.
3 โรงเรียนสอนปริยัติธรรม ตั้งอยู่ในวัดศรีชมชื่น (วัดเจ้าคณะอำเภอมหานิกาย) เปิดปริยัติธรรมแผนกสามัญ สอนพระภิกษุ -สามเณร มีพระภิกษุสามเณรเข้าเรียน 100 กว่ารูป
4 วนอุทยานอ้อมฤดี ศาลเจ้าปู่องค์ดำเป็นที่สิงสถิตของเจ้าปู่องค์ดำซึ่งเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุที่บุคคลทั้งในพื้นที่ และภายนอกได้ประสบด้วยตนเอง ได้กล่าวขานต่อกันมาว่า เจ้าปู่องค์ดำ เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ร่างกายดำ กำยำ แข็งแรงมาก นัยน์ตาแดงกล่ำ ไม่สวมเสื้อมือถือดาบเล่มใหญ่เป็นอาวุธ เป็นแม่ทัพรักษานครมีทหารในบังคับบัญชาจำนวนมาก เจ้าปู่องค์ดำท่านจะคอยคุ้มครองทรัพย์สมบัติทั้งมวล ของเมืองเขตที่ประทับของพญาศรีสุทโธ มิให้ผู้ใดก้าวล้ำหรือล่วงเกินในทรัพย์สิน
5 เจดีโบราณ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะผู้นำได้ทำการริ้อป่าที่ปกคลุมยอดเจดีย์และขุดค้นบริเวณยอดเจดีย์ปรากฏว่ามีองค์พระธาตุ ทรงหลังคารูปแปดเหลี่ยม มียอดแหลมมีรูปแบบเป็นบัวคว่ำบัวหงายรองรับปลียอดแก้วของเจดีย์ที่หักพังลงมา ที่มีรูปทรงคล้ายกับองค์พระรัตนฆรเจดีย์ ที่ก่อสร้างไว้ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่มีฐานองค์เจดีย์เป็นรูป สี่เหลี่ยมย่อมุม หลังคมรูปแปดเหลี่ยม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ไหมพรม ผลิตภัณฑ์ไหมพรม ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
2 เสื่อลายขิด เสื่อลายขิด
3 เสื้อไหมพรม เสื้อไหมพรม

สินค้าโอทอป ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี