ข้อมูลตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีสองรัก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้อยนาซำ หมู่ 2 บ้านนาโคก หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 4 บ้านนาม่วง หมู่ 5 บ้านท่าบุ่ง หมู่ 6 บ้านปากหมาก หมู่ 7 บ้านปากหมาก หมู่ 8 บ้านวังโป่ง หมู่ 9 บ้านท่าวังแคน หมู่ 10 บ้านโคกสว่าง หมู่ 11 บ้านศรีสองรัก

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 128.5 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,369 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 292 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.92 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 201 สายเลย - เชียงคาน ห่างจากอำเภอเมือง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

เห็ดหลินจือ, ปลานิล, น้ำยาล้างจาน, ผ้ามัดย้อม

สถานที่

1. อบต.ศรีสองรัก
2. ค่ายทหารศรีสองรัก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมอนโชว์
2 น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน มีกลิ่นหอม ล้างออกง่าย สะอาด ปลอดภัย
3 ปลานิลสด ผลิตภัณฑ์ปลานิลสด เป็นปลานิลคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ขนาด 800 กรัม/ตัว
4 ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผลิตจากผ้าขาว ย้อมสีด้วยความประณีต สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมตู้เย็น ผ้าซิ่น ฯลฯ
5 ภูไพรเฮิร์บ ภูไพรเฮิร์บ
6 เห็ดหลินจือ ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เป็นยาอายุวัฒนะ และรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย สะอาด ปลอดภัย

สินค้าโอทอป ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง เลย