ข้อมูลตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจอมศรี ควายเงินได้หนีมาจากบ้านผาพอด มาพักที่บ้านจอมศรี และควายเงินก็ได้ไปเล่นน้ำที่หนองน้ำ พอขึ้นมาจากหนองน้ำก็เกิดอาการคันตัว และควายเงินก็เอาลำตัวไปถูกับจอมปลวก (ภาษาท้องถิ่น เรียกว่า "สี") ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกว่า "บ้านจอมศรี" ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงคาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาสี หมู่ 2 บ้านจอมศรี หมู่ 3 บ้านหินตั้ง หมู่ 4 บ้านแสนสำราญ หมู่ 5 บ้านศรีพัฒนา หมู่ 6 บ้านหินตั้ง หมู่ 7 บ้านนาสี

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีลำห้วยไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 892 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ถนสายเลย - เชียงคาน แยกบ้านสำราญเข้า อบต.จอมศรี ระยะทางประมาณ 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

เบาะนอนเด็ก

สถานที่

1. อบต.จอมศรี
2. สถานีอนามัย
3. วัด 9 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำซำเต่น อ่างเก็บน้ำซำเต่นเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีสวนหย่อม ศาลาพักให้ชมวิว ระยะทางห่างจาก อบต.จอมศรี ประมาณ 4 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
2 ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ผ้าฝ้ายพื้นเมือง
3 เบาะนอนเด็ก ผลิตภัณฑ์เบาะนอนเด็ก เป็นเบาะนอนที่ทำใส้ในจากฝ้ายแท้ หุ้มด้วยผ้าส่าหรู และปลอกทำด้วยผ้าสีต่าง ๆ ทำด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน เลย