ข้อมูลตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย เลย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกงาม เดิมเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนสูง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จนกระทั่งปี พ.ศ.2517 จึงได้มีการจัดตั้งตำบลโคกงามขึ้น โดยแยกออกจากเขตการปกครองตำบลโพนสูง และได้ย้ายมาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอด่านซ้ายจนถึงปัจจุบัน ตำบลโคกงามประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกงาม หมู่ 2 บ้านห้วยตาด หมู่ 3 บ้านนาเจียง หมู่ 4 บ้านหนองหลวง หมู่ 5 บ้านชั่งสี่ หมู่ 6 บ้านหนองแซง หมู่ 7 บ้านหนองสนุ่น

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและเนินเขาในระดับความสูงเฉลี่ย 400 - 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนสูง อ.ด่นซ้าย จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหอ, ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,333 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดเลย ใช้เส้นทางหมายเลข 203 ผ่านอำเภอภูเรือ ถึงอำเภอด่านซ้ายระยะทางประมาณ 68 กม. จากอำเภอด่านซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข 2013 ถึงตำบลโคกงามระยะทาง 15 กม.

สถานที่

1. สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกงาม
2. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
3. สำนักงานป่าไม้
4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
5. สถานีอนามัย
6. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
7.หมวดการทางโคกงาม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุศรีดอกรัก เป็นปูชนียสถานสำคัญของอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

โรงแรม
1 ภูผาน้ำ รีสอร์ท 252 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทร : 042-892055-6 โทรสาร : 042-892057 จำนวนที่พัก 40 ห้อง , ราคา 2,500 - 8,500 บาท
2 รังเย็น รีสอร์ท 92 หมู่ 7 บ้านนาขามป้อม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทร : 042-891089 , 042-891389 โทรสาร : 042-891423 จำนวนที่พัก 90 ห้อง , ราคา 850 - 1,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านกิ่งภูงาม หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย อาหารตามสั่ง
2 ร้านก๊วยเตี๋ยวดู๋ หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ก๊วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง
3 ร้านก๊วยเตี๋ยวมาล หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร : 042-892003 ก๊วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง
4 ร้านครัวภูเรือ หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ผัดเผ็ดหมูป่า/อาหารตามสั่ง
5 ร้านจ๋าลาบเป็ด หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร : 042-892004 ลาบเป็ด/อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระชายดำลูกกลอน ผลิตภัณฑ์กระชายดำลูกกลอน เป็นยาสมุนไพร แก้ท้องอืด ท้อเฟ้อ ช่วยลดความดันโลหิต แก้เบาหวาน ฯลฯ
2 ต้นพันธุ์กระชายดำ เป็นผลิตภัณฑ์การเพาะต้นกระชายดำ ซึ่งเป็นสมุนไพร
3 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
4 น้ำเต้าผีตาโขน ผลิตภัณฑ์น้ำเต้าผีตาโขน ทำมาจากผลน้ำเต้าแห้งและหวดขนาดเล็ก นำมาประกอบกันและตกแต่งเขียนสี เป็นรูปหน้ากากผีตาโขน ใช้สำหรับเป็นที่เสียบปากกา
5 เสื้อสำเร็จรูปตัดจากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปคอปาด ตัดมาจากผ้าฝ้าย มีให้เลือกมากมายหลายลายหลายขนาด

สินค้าโอทอป ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย เลย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย เลย